Informasjon fra FO Sogn og Fjordane

Frå konferansen ..og betre skal det bli.. - 03. Oktober 2007 - Rita Tonning
Formelle og uformelle relasjoner og rolle i fleirfaglegleg samarbeid (i små kommunar?) FO/Høgskulen Sogndal 3.10.07 v. Inge Nordhaug RVTS-Vest Teorigrunnlag: Siri Søftestad Frå privat avm..


Samlivsbrot aukar klasseforskjellar - 02. Oktober 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagsavisen.no: Antall enslige med barn som lever av sosialhjelp er nesten doblet på seks år. Det blir flere fattige i Norge fordi lavt utdannede skiller seg oftere enn andre. Det men..


Førebyggande innsats for barn og unge - 01. Oktober 2007 - Rita Tonning
Frå www.dna.no: Alle landets kommuner blir nå bedt om å prioritere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Hovedbudskap er at godt forebyggende arbeid er et viktig veivalg og en god investerin..


Tidsklemma verst for mannen - 01. Oktober 2007 - Rita Tonning
Frå www.nrk.no: Menn rammes sterkere av tidsklemma enn kvinner. En av fire fedre synes det er problematisk å kombinere arbeid og familie. Mange menn opplever skvisen mellom arbeid og familie...


Referat frå faggruppe - 28. September 2007 - Rita Tonning
REFERAT FRA AU I FAGGRUPPEN FOR ANSATTE I 1. LINJETJENESTEN TIL PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING 06.09.07-07.09.07. Tilstede: Torbjørn Ihle, Erik Birkeland, Anita Jensen Moen, Cecilie Gjersund og I..


Referat frå møte i faggruppe - 28. September 2007 - Rita Tonning
Referat fra møte i faggruppa for ansatte i høgskoler og universiteter 24. september 2007, Oslo Tilstede: Inge Kvaran , Henny Kinn Solbjørg, Ragna Binde, fra FO-sentralt fagkonsulent Ellen Ga..


Ta fram den røde skjorta ! - 27. September 2007 - Rita Tonning
Frå LO-aktuelt: Fagbevegelsen bør på banen i solidaritet med Burmas folk, mener leder i Burmakomiteen Inger Lise Husøy. Dette har skjedd i Burma: 15. august: Prisen på bensin og diesel dobles..


Fleire melder om kjønnslemlesting - 27. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.dna.no: Barnevernet i de største byene, SEIF og politiet har fått inn 53 meldinger om kjønnslemlestelse. Karita Bekkemellem mener det beviser at sommerens strakstiltak har hjulpet. Det ble..


Påminning om konferanse 3.oktober2007 - 26. September 2007 - Rita Tonning
... og betre skal det bli - Målgruppa er fagfolk frå hjelpeapparatet, leiarar og politikarar. Staden er Sogndal kulturhus. Gå til www.hisf.no for elektronisk påmelding evt påmelding til brit.marie..


Høyringsnotat BPA - 26. September 2007 - Rita Tonning
Forslag til sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt..


Kritisk til premissane for ny uførepensjon - 20. September 2007 - Rita Tonning
FO er kritisk til premissene i NOU 2007:4, som handler om ny uførepensjon. Etter FOs mening har utvalget lagt til grunn at det er nødvendig å begrense offentlige trygder og holde ytelsene p..


Dialog om enslige midreårige asylsøkarar - 19. September 2007 - Rita Tonning
Dialog om enslige mindreårige asylsøkere FO inviterer interesserte medlemmer til arbeids- og drøftingsmøte om forslaget til lovregulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige ..


Krev valet annulert - 18. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.bt.no: Krever valget i Bergen annullert. RV-leder Torstein Dahle mener valget i Bergen må kjennes ugyldig. Flere hundre personer, mange fattige, skal ha blitt forhindret fra å stemme fo..


Kvotering av kvinner i politikken ? - 18. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Karita Bekkemellem åpner for kvotering av kvinner. Likestillingsminister Karita Bekkemellem vil ikke sitte passiv og se at kvinner ikke slipper til i lokalpolitikken. Kanskje..


Frå likelønnstafetten - 17. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.likelonn.no: Innspill til kommisjonen Likelønnsstafetten Hilde Haugsgjerd: En fargerik utfordring Det er rart at det er nødvendig med en likelønnskommisjon i Norge i..


Lokalval 2007 - 13. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.lo.no: Må prioritere velferd, næringsutvikling og likestilling - Forhandlinger mellom partier vil avgjøre hvilken politikk som skal føres i mange kommuner i kommende periode. For LOs medl..


Invitason til NAV-konferanse - 12. September 2007 - Rita Tonning
INVITASJON TIL NAV-KONFERANSE 25. OG 26. SEPTEMBER FO vil med dette inviterer avdelingene med utvalgte tillitsvalgte til NAV-konferanse den 25. og 26. september. Hove..


Åpent brev til TV2 om barnevernsak - 11. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.fo.no: TV2 nyhetene søndag 9. sept. viste et innslag om en familie som hadde mistet omsorgsretten til sine barn, og hvor reporteren var til stede da barna ble hentet av den kommunale ..


FOarar vil ha kommunal makt - 07. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.fontene.no: Minst fem FOere er ordførerkandidater ved høstens kommunevalg. Tidligere nestleder Bård Hogstad er SVs ordførerkandidat i Ski kommune. - Ikke uventet er helse- og sosialp..


Elendig eldreomsorg - 06. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagsavisen.no: Elendig eldreomsorg i Oslo I en ny rapport kommer Arbeidstilsynet med knusende kritikk av arbeidsforholdene i hjemmetjenesten i Oslo kommune. Tilsynet har varslet hele ..


Ein heilt spesiell arbeidstakar - 04. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.likelonn.no: Kvinnen er fremdeles en spesiell arbeidstager. Det skader lønnsutviklingen hennes, skriver redaktør Kjersti Løken Stavrum. Hun sender stafettpinnen videre til redaktørkollega..


Turnuskurs - 04. September 2007 - Rita Tonning
Tid: Tirsdag 02. – torsdag 04. oktober 2007 Oppstart tirsdag kl. 10.00, avslutning torsdag ca. kl. 1400 Sted: Hotell Park Inn Stavanger Målgruppe: Kurset er primært for..


Val 2007 - 03. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagsavisen.no: Taper på å jobbe med Frp-trygden En gjennomsnittlig innvandrerkvinne i Norge vil tjene langt mer på å være hjemme med barn enn på å jobbe, dersom Frps superbarnetrygd bli..


- Fornøgd med 6-timersdag - 02. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.lo.no: Sekstimers arbeidsdag har vært en suksess hos fiskeforedlingsbedriften Sinkaberg-Hansen i Trøndelag. - Dette viser at sekstimersdagen er mulig å gjennomføre, sier LO-sekretær Trine ..


Val 2007 - 02. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.lo.no: Kampen mot ufrivillig deltid handler både om likestilling og rettferdig fordeling. Derfor er dette en viktig sak for LO i valgkampen. Den 10. september kan du si klart ifra ved å ste..


Val 2007 - 02. September 2007 - Rita Tonning
Frå www.fo.no: På parti med de fattige Det var utbredt enighet om å gjøre noe med fattigdommen i Norge da FO i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Velferdsalliansen arrangerte høring på Youngstorge..


Kan hjelpe barn som sliter - 31. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.fontene.no: 185 norsk-somaliske jenter har blitt omskåret de tre siste årene. –Sosialfaglig- og helsefaglig personell i skolen kan skape større tilgjengelighet for barn som sliter, s..


FO-studentklubb på Høgskulen i Sogndal - 31. August 2007 - Rita Tonning
29.august 2007 vart det starta opp FO-studentklubb ved høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal. Leiar for klubben er Ronny Wiik Olsen, 2.sosionom, Nestleiar er Gunnar Bondhus, 2.sosionom, Kasserer Mari..


Kryss en kvinne! - 30. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Ombudet mener kommunestyrene bør speile den norske befolkningen. Det gjør de ikke i dag. Lesbiske og homofile er lite synlige. Kvinner, ungdom, funksjonshemmede og etniske minoritet..


LO Valg 2007: - 30. August 2007 - Rita Tonning
– FRP-trygd skrur klokka tilbake Monica Schanche, Fagbladet – Frps nye barnetrygd svekker barnehagene og sender kvinnene hjem til privatomsorg for barn og eldre, sier leder Mette Henr..


Tillitsvalgtkonferanse for FOere i NAV - 30. August 2007 - Rita Tonning
FO inviterer utvalgte tillitsvalgte til NAV-konferanse den 25. og 26. september. Hovedtema på konferansen vil være "Sosialt arbeid ved NAV-kontorene". Hver FO-avdeling kan ha med 5 de..


- Vil oppklare skjult kriminalitet - 28. August 2007 - Rita Tonning
Krisesenteret i Sogn og Fjordane får 75 000 kroner i støtte til advokathjelp. Regjeringa vil gje meir hjelp til barn og kvinner som vert utsette for vald i nære relasjonar. - Oppklare skju..


- Avskaff sosialhjelpa! - 27. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.klassekampen.no: Sosialhjelpa og trygdeordningane bør bli bytta ut med ei forsvarleg inntektssikring, sa forsker Karin Gustavsen Tvetene da ho i går innleia på fattigdomshøyringa. – ..


Langt frå likelønn i Europa - 27. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.frifagbegelse.no: Veien til likelønn er ikke bare lang i Norge. I hele EU forsetter kvinner å tjene 15 prosent mindre enn menn. Og forskjellene øker med alder, utdannelse og arbeidserfaring..


Få varsler - 27. August 2007 - Rita Tonning
Frå LO nyhetsbrev 27/8-07: Få varsler om egen bedrift Mange tror det forekommer kritikkverdige forhold i egen bedrift, men få varsler om det, viser en omfattende masterstudie. Funn i oppgav..


Kvinner, penger og selvforsørgelse - 24. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.likelonn.no - Det synes å ligge en slags kulturell aksept for at kvinner ikke behøver å tjene så mye som menn, skriver seniorforsker Jorun Solheim. Hun sender stafettpinnen videre til Aftenpo..


Kvinners helse på spill ? - 23. August 2007 - Rita Tonning
Invitasjon til dagskonferanse med tema: Kvinners helse på spill - innvandrerkvinner og reproduktiv helse. Arrangørar: Fellesorganisasjonen (FO) Sogn og Fjordane, Amathea rådgjevingskont..


Boikottar Amnesty - 22. August 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagsavisen.no: Katolikker boikotter Amnesty . Opprørte katolikker boikotter Amnesty International fordi organisasjonen mener voldtektsofre bør få ta abort. En katolsk biskop i England s..


Invitasjon til Rettleiingskonferanse 18/9-07 - 21. August 2007 - Rita Tonning
TVERRFAGLEG KONFERANSE I RETTLEIING Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde 18. september 2007 Unn Stålsett: Rettleiing i ein lærande organisasjon Parallellsesjonar: • Karriererettlei..


Kvinner på Tvers i Oslo 22 og 23.september - 21. August 2007 - Rita Tonning
Praktiske opplysninger Tid: Lørdag 22. og søndag 23. september 2007 Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo Pris: 500 kr betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj..


Fattigdomshøyringa -07 - 21. August 2007 - Rita Tonning
- fattig i verdens rikeste land Informasjon Det arrangeres “Fattigdomshøringen 07 - Fattig i verdens rikeste land” på Youngstorget i Oslo fredag 24. august fra kl. 10 - 16. Arrangøre..


Invitasjon til turnuskurs - 20. August 2007 - Rita Tonning
SKIFT OG TURNUSARBEID FOR TILLITSVALGTE INNEN BARNEVERNET, JERNBANE, POST OG SYKEHUS SEKTOREN STED: PARK INN , LAGÅRDSVEIEN, STAVANGER TID: MANDAG 24. OG TIRSDAG 25. SEPT 2007 KURSSTART: KL..


Ferie på FO-kontoret - 30. Juli 2007 - Rita Tonning
FO-kontoret har feriestengt i perioden 30.juli til 20.august 2007. Fylkesleiar kan ved behov kontaktast på mobilnr: 913 62 737. Vi ynskjer alle ein fortsatt god sommar !..


Krisesentera vil ikkje ha menn - 25. Juli 2007 - Rita Tonning
Frå www.nrk.no/sfj: Familieterapeut Per Bjarne Ørjansen reagerar på at det berre er kvinnelege tilsette på krisesentra i landet. Han har stor respekt for det arbeidet krisesentersekretaria..


LO Stat inviterer - 24. Juli 2007 - Rita Tonning
til tariffkonferanser i november. Blekket på årets protokoller er nesten ikke tørt, men nå planlegges neste års tariffoppgjør. Datoene for de viktige tariffkonferansene er nå klare. På tariffkon..


Invitasjon til arbeidslivskurs - 23. Juli 2007 - Rita Tonning
INVITASJON TIL TILLITSVALGTKURS OM LØNN- OG ARBEIDSFORHOLD – "ARBEIDSLIVSKURS" – region Vest Sted: Hotell Park Inn Stavanger Dato: 26.–30. november 2007 Tid: Kurset starter til l..


Turnuskurs i Rogaland - 23. Juli 2007 - Rita TOnning
FO Rogaland inviterer til TURNUSKURS Tid: Tirsdag 02. – torsdag 04. oktober 2007 Oppstart tirsdag kl. 10.00, avslutning torsdag ca. kl. 1400 Sted: Hote..


FO-Grunnkurs for tillitsvalte - 23. Juli 2007 - Rita Tonning
INVITASJON TIL GRUNNKURS FOR TILLITSVALGTE Sted: Folkets Hus Stavanger Dager: onsdag 12. til fredag 14. september 2007. Tid: kl. 0900 – 1600 onsdag og torsdag, fredag slutt innen kl. 15..


Ferie ved FO-kontoret - 29. Juni 2007 - Rita Tonning
FO-kontoret i Sogn og Fjordane held stengt frå og med veke 27 til 29 og frå veke 31 til 33. Ved henvendelsar kan fylkesleiar Sølvi Solvang kontaktast på mobilnr 913 62 737. Vi ynskjer alle våre med..


Grøn linje mot omskjering - 28. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Ombudet foreslår grønn linje mot omskjæring Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener det må settes i gang strakstiltak mot omskjæring. Hun vil ha et gratis nummer ..


Fleksitid - hefte - 28. Juni 2007 - Rita Tonning
Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning ..


Sosialt arbeid i NAV - 28. Juni 2007 - Rita Tonning
Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) berører omtrent 4000 av FOs medlemmer. Målene bak reformen er: Flere i arbeid, færre på trygd, en mer effektiv velferdsforvaltning og færre kasteballer. De..


BUF-etat - langturnus - 28. Juni 2007 - Rita Tonning
SÆRAVTALE FOR LANGTURNUS VED BARNEVERNSINSTITUSJONENE I BUFETAT. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene inngikk 25 mai hjemmel i §7 nr 9 i Hovedtariffavtalen og..


Valkamp 2007 - 27. Juni 2007 - Rita Tonning
Kommune- og fylkestingsvalget 2007: Synliggjør FOs kjernesaker! FO har utarbeidet en "valgkamppakke" som skal synliggjøre FOs kjernesaker i forbindelse med kommune- og fylkestin..


100 nye sosialarbeidarar frå HSF - 26. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.hisf.no: 100 nye sosialarbeidarar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane Dekan Wenche Fossen taler til dei nyutdanna. Den årlege seremonien for avgangskulla ved høgskulen sine barnevern-, s..


Nyhetsbrev fra SRV - 25. Juni 2007 - Rita Tonning
Nyhetsbrev fra seksjonsrådet for vernepleiere NR. 4 juni 2007 Om legemiddelhåndtering FO har nå kommet med sin høringsuttalelse til forslaget fra Sosial- og helsedirektoratet..


Ansvaret for likelønn - 25. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.likelonn.no: Bjarne Håkon Hanssen: Ansvaret for likelønn - Det burde være et paradoks for arbeidsgivere som skriker etter arbeidskraft at de ikke klarer å gi nok arbeid til de som allere..


Rett eller galt ? - 22. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.fo.no: Mange nyanser.. Alle FOs medlemmer er forpliktet til å følge visse etiske prinsipper. Nå presenterer FO et opplegg for diskusjonsgrupper om yrkesetikk. Nylig lanserte de studiehef..


- Barnevernet manglar folk - 21. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagbladet.no: Kjetil A. Ostling i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), mener at barn i fosterhjem følges for dårlig opp. MANGLER RESSURSE..


Nyhetsbrev for barnevernpedagogar - 18. Juni 2007 - Rita Tonning
Barnevernpedagogene i FO har et eget yrkesfaglig råd som velges på kongressen. Rådet heter seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) og skal jobbe spesielt med yrkesfaglige spørsmål som innholdet i..


Referat - barnevernpedagogar - 14. Juni 2007 - Rita Tonning
Protokoll nr 3/2007 9.-10. mai 2007 Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Tilstede: Jørn Jønsberg, Anne Grønsund, Wivian Petersen, Hedvig T. Nilsen, Leena Husmo, Hilde Sivertsen, Hanneke Ørne Bruc..


Referat - sosionomer - 14. Juni 2007 - Rita Tonning
Protokoll 3/2007 Seksjonsrådet for sosionomer 9. – 10. mai 2007 Møtet ble avholdt i FOs lokaler i Mariboesgt. 13. Møtet startet kl. 10 onsdag og avsluttet torsdag kl. 15. Tilstede: ..


- Tafatt fattigsatsing - 14. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.fo.no: - Altfor tafatt. Slik beskriver fagforeningsleder Randi Reese Regjeringens innsats overfor de fattige. Hun er også kritisk til NAV-reformen. Randi Reese er ikke imponert av hva d..


Frå FO-landsstyret - - 14. Juni 2007 - Rita Tonning
Kriminalisering av sexkjøp må ikke bli en sovepute - FO sier ja til kriminalisering av sexkjøp, men for å bekjempe prostitusjon må dagens helse- og sosialtjenester styrkes og utvikles for de p..


Fattigdom... - 12. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.klassekampen.no: av Bjørgulv Braanen. * «Det er så mange som har en romslig økonomi at vi lett glemmer mindretallet som sliter», sier tidligere statsminister Odvar Nordli til Dagbladet..


- Bra arbeidsmiljø i LO - 12. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå LO Nyhetsbrev: Hovedinntrykket av arbeidsmiljøet i Folkets Hus er godt, viser Arbeidstilsynets gjennomgang. De ansatte ble i går informert om hovedfunnene på et allmøte. Arbeidstilsynets ..


Sjokkert over uforstand - 11. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Ann Kirstin Næss Hilsen har opplevd mye uforstand i helsevesenet. Hun har en åpen dialog med fastlege Mari Bjørkman, men sier at det kan være vanskeligere å finne "kloke" leger and..


"Du er fantastisk" - 07. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.porten.no: Brita Husabø Hansen har reist land og strand rundt med motivasjonsseminaret sitt. Måndag vitja ho Årdalstangen med sin engasjerande bodskap. Seminaret vart gjennomf..


Kvinnehjerter - hjertekvinner - 06. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå FO Finnmark: LHL (Landsforeningen for hjerte- og lunge syke) er i gang med ny landsomfattende aksjon. Denne gangen for å skape engasjement om kvinner og hjertesykdom. Studier viser at kvinner..


Hev permisjonssatsane - 05. Juni 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Mange familier taper inntekt dersom mannen skal ta større del av foreldrepermisjonen. Dersom regjeringen øker grensen for refusjon av lønn under permisjon, vil 200.000 færre famil..


Årsmelding frå Barne- ungdom og familieetaten - 31. Mai 2007 - Rita Tonning
Årsmelding frå BUF-etate 2006 er å finne på www.bufetat.no..


Tillitsvaltkonfeanse & Representantksapsmøte - 30. Mai 2007 - Rita Tonning
Til Tillitsvalte og Representantar i FO Sogn og Fjordane sitt Representantskap. Innkalling til Tillitsvaltkonferanse og Representantskapsmøte torsdag og fredag 7. og 8. juni 2007 Tid..


Nyheitsbrev frå vernepleiarane - 25. Mai 2007 - Rita Tonning
Innhold: - Seksjonsrådsmøte i mai - Legemiddelhåndtering - ”…og ingen stod igjen” : vernepleiere i skolen - Godkjenning av kurs til vår godkjenningsordning som klinisk vernepleier - N..


Invitasjon til etikkseminar - 25. Mai 2007 - Rita Tonning
INVITASJON I forbindelse med lanseringen av FOs ny studiehefte om etikk "Rett eller galt - eller noe midt imellom?" inviteres dere herved til et miniseminar om etikk. Sted: Soria Moria konfera..


- Uforsvarleg barnevern - 24. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.fo.no: En av to kommuner har ikke en forsvarlig barnevernstjeneste. Halvparten av 217 kommuner sier at de ikke har ressurser til å drive barnevernet forsvarlig, viser en undersøkelse. ..


- Uaktuelt å organisere prostituerte - 23. Mai 2007 - Rita Tonning
For LO i Norge er det helt uaktuelt å organisere prostituerte, slår LO-leder Roar Flåthen fast. Organisering av prostituerte var et hett tema på DEFS-kongressen 21. - 24. mai. Spø..


Fleire fattige - 23. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.fontene.no: Nye tall viser at forskjellene øker i Norge. – Et alvorlig varsel til den sittende regjeringen, mener FO-leder Randi Reese. SSBs ferske inntektstatistikk viser at Norge ..


Nytt frå NAV - 22. Mai 2007 - Rita Tonning
Nytt fra NAV Arbeidslivssenter Oslo Nye regler for oppfølging av sykmeldte 1. mars 2007 ble nytt regelverk for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere satt i verk. Disse endringene i folketrygdlov..


Revidert nasjonalbudsjett - barnevern - 21. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.fontene.no: Viktig løft for statlig barnevern - FO-leder Randi Reese gleder seg over ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett. Dette er en veldig god nyhet for barnevernet og for..


Verdenssamfunnet sviktar jentene - 15. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.nrk.no: Verdenssamfunnet svikter jentene, mener bistansorgniasasjonen Plan som i dag legger fram en stor rapport om jenters status. Jenter diskrimineres systematisk i forhold til g..


Slakter omvendt voldsalarm - 14. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.dagsavisen.no: Riksadvokaten slakter utredningen av omvendt voldsalarm. Likevel setter Justis- og politidepartementet i gang prøveordningen. Riksadvokaten mener det er gode intens..


Kommuneval og likestilling - 14. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.lo.no: Gi likestillingen et løft! Norge har kommet langt innen likestilling, men vi er ikke i mål. Fire måneder før kommunevalget, vil jeg utfordre samtlige partier og kandidater: G..


Misnøye med BUF-etat - 14. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.kommunal-rapport.no: 28 prosent av kommunene mener samarbeidet med Bufetat er dårligere enn det var med fylkeskommunene, før barnevernsreformen. I 2004 overtok Barne-, u..


Forhandlingsresultat i NAVO Helse - 11. Mai 2007 - Rita Tonning
Mellomoppgjøret 2007 Mellomoppgjeret 2007: Onsdag 9. mai ble forhandlingene mellom LO-forbundene og NAVO Helse, A 2-forhandlingene, avsluttet. Partene kom frem..


Landsomfattande aksjon 9.mai 2007 - 08. Mai 2007 - Rita Tonning
Forsvar Avtalefesta pensjon - politisk streik onsdag 9.mai 2007 mellom kl 12.00 - 14.00 Bakgrunn: Dagens Folketrygd bygger på en solidarisk fordelingspolitikk. I den nye ordningen tas det fra de ..


Protokoll frå organisasjonsutvalsmøte i FO - 08. Mai 2007 - Rita Tonning
Tilstede: Siv Karin Kjøllmoen siv.karin.kjollmoen@fo.no 90 10 67 39 Bjarne Gilje (19. april) fobusk@online.no 91 88 30 88 Eldar Lior austagder@fobsv.no 90 63 49 55 Siv Opdahl fofinnma@online..


Gravide på klagetoppen - 07. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Den aller største klagebunken hos Likestillings- og diskrimineringsombudet handler om gravide jobbsøkere og ansatte i fødselspermisjon som opplever å bli ulovlig forskjellsbehandlet..


Sjikanering av barneverntilsette - 04. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå nrk.no: -Kan bli aktuelt med lovendring Det sier Statssekretær i Barne og familiedepartementet Kjell Erik Øye, i forbindelse med sjikanering av kommunalt ansatte. To barnevernsledere ..


Mellomoppgjeret 2007 - 03. Mai 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: KS-oppgjøret: - God reallønnsvekst for FOs medlemmer Lønnsoppgjøret med den beste reallønnsveksten på ti år. Slik betegnes mellomoppgjøret 2007 i KS-sektoren. De kommunea..


Tariff 2007 - statsoppgjeret - 03. Mai 2007 - Rita Tonning
Resultat fra de sentrale forhandlingene i staten 2 timer etter fristens utløp natt til 1.mai var partene i staten enige om et anbefalt resultat i lønnsoppgjøret. FO-medlemmer som omfattes av dett..


Tariff 2007 - KS-området - 03. Mai 2007 - Rita Tonning
Mellomoppgjøret 2007 TARIFFINFO TIL TILLITSVALGTE NR. 3 3. mai 2007 Tariffinfo er ment som informasjon til de tillitsvalgte rundt ..


1.mai 2007 i Førde - 25. April 2007 - Rita Tonning
LO Førde og omland, AP, SV og Raud Ungdom inviterer til 1.mai arrangement i Førde. Kl. 09.00 1.mai-frukost på Rica Sunnfjord Hotell. Vaksne 95,- / barn 45,- Frukosttalar: Sigbjørn Lølan..


Mangfald-kampanje i LO - 23. April 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: Mangfold-kampanjen i gang LO vil ha flere med innvandrerbakgrunn som aktive tillitsvalgte. Fire større konferanser før sommeren skal etter planen hente fram ressurspersoner og avsp..


NAVO-oppgjeret 2007 - 18. April 2007 - Rita TOnning
Frå fo.no: Resultat som forventet i NAVO-oppgjøret Tone Sønsterud, forhandlingsleder i LO Stat, spådde en rask avgjørelse på de innledende forhandlingene med NAVO. Hun fikk rett – og en blåkopi a..


Og betre skal det bli... - 16. April 2007 - Rita Tonning
Påminning om invitasjon til konferanse om samhandling ... og betre skal det bli, 8. mai - Målgruppa er fagfolk frå hjelpeapparatet, leiarar og politikarar. Staden er Sogndal kulturhus. Påmeldi..


Vidareutdanningstilbod frå Høgskulen - 16. April 2007 - Rita Tonning
Behov for å ta vidareutdanning rettleiing? Det er tida for å søke om opptak. For meir informasjon om vidareutdanningtilbod - gå inn på www.hisf.no/no/ahf/studium/vidareutdanningar/rettleiing_co..


Nytt frå Rettleiarnettverket - 16. April 2007 - Rita Tonning
Litt informasjon frå Kari Vold Olsen i Rettleiarnettverket: For meir info om rettleiarnettverket - gå inn på www.fylkesmannen.no/rettleiarnettverket ..


Krev nasjonalt løft for barnevernet - 11. April 2007 - Rita Tonning
Frå kommunal.rapport.no: Minstebemanning, kompetanseheving og veiledning. Fellesorganisasjonen (FO) mener barne- og likestillingsministeren må ta nasjonale grep om utviklingen i barnevernet. R..


Kvinner i kommunal sektor - 10. April 2007 - Rita Tonning
Frå www.ldo.no: Kvinner i kommunal sektor tjener 2000 kroner mindre i måneden enn menn. Menn i kommunal sektor tjente i snitt 28.700 kroner i måneden i 2006, mens gjennomsnittskvinnen kun fikk u..


Påskeferie ved FO-kontoret - 30. Mars 2007 - Rita Tonning
FO-kontoret held stengt i perioden 30.mars til og med 9.april 2007 i samband med påskeferie. Vi ynskjer alle våre medlemmer, tillitsvalte og våre samarbeidspartar ei riktig god påske...


Tariffoppgjeret 2007 - 30. Mars 2007 - Rita Tonning
- ET HISTORISK GODT OPPGJØR - Vi er fornøyd med forhandlingsresultatet i årets tariffoppgjør, sier LOs fungerende leder Roar Flåthen, og understreker at man, også på grunn av spesielt lav priss..


Invitasjon til konferanse om samhandling - 29. Mars 2007 - Rita Tonning
... og betre skal det bli, 8. mai Målgruppa er fagfolk frå hjelpeapparatet, leiarar og politikarar. Staden er Sogndal kulturhus. Mål med konferansen er å setje søkelyset på tvers av fag..


Program for konferansen 8.mai 2007 - 29. Mars 2007 - Rita Tonning
Program Tidspunkt Aktivitet/Tema Innleiar 09.30 Registrering – kaffi & te 10.00 Opning med kulturinnslag Wenche Fossen, dekan ved Avdeling for samfunnsfag, HSF Kåre ..


Invitasjon til konferansen " ..vegen vidare" - 29. Mars 2007 - Rita Tonning
... vegen vidare, 9. mai Konferanse om utvikling av tenester til eldre menneske med funksjonsnedsetjing. Målgruppa er fagfolk frå hjelpeapparatet, leiarar og politikarar. Staden er Sogndal kultur..


Fattigdom og sosialt arbeid - 27. Mars 2007 - Rita Tonning
Over 470.000 sosialarbeidarar i 84 land markerer den internasjonale Sosialarbeidardagen i dag. Dei viser på ulike måtar kva sosialfaglig arbeid betyr for enkeltmenneske og samfunnet. Tema for da..


Referat FO-årsmøte 9.mars 2007 - 26. Mars 2007 - Rita Tonning
SAK 1. Opning v/ nestleder Randi Hatlem Opprop av alle representanter. 18 stemmeberettiget SAK 2. A) Innkalling Vedtak: Innkalling vert godkjent B) Val av dirigentar Vedtak: Svanhil..


Barnevernskøa veks - 22. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå nrk.no: 5000 barn må vente mer enn tre måneder på å få saken sin behandlet av barnevernet. Mer enn hver fjerde barnevernssak blir ikke behandlet innenfor den tidsfristen loven generelt se..


Pensjonsforlik i Stortinget - 21. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå aid.no: – Jeg er svært glad for at stortingsforhandlingene om en ny alderspensjon i folketrygden har kommet i mål. Dette forliket er historisk, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Høyre, Kri..


Autorisasjon no ! - 20. Mars 2007 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen (FO). Vi organiserer 22.500 medlemmer, som primært er barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Vernepleiere har autorisasjon, men i 30 år er det arbe..


Sjokkhaldningar til valdtekt i juryane - 16. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå dagsvisen.no: Oppsiktsvekkende holdninger til voldtektsofre blant jurymedlemmer avdekkes i en fersk rapport. Riksadvokaten mener undersøkelsen viser at dagens juryordning er for dårlig. Fo..


Barnevern som ein del av NAV-kontoret - 15. Mars 2007 - Rita Tonning
Tillitsvalgte i FO har tatt opp spørsmål om hvordan organisasjonen forholder seg til å organisere Barnevernet som en del av enkelte lokale NAV-kontorer. Tillitsvalgte..


NAV-forvaltningskontor til Sogndal - 15. Mars 2007 - Rita Tonning
Det nyoppretta forvaltningskontoret for NAV i Sogn og Fjordane vert lagt til Sogndal, med avdelingskontor i Førde. Det bestemte Arbeidsdepartementet i dag. Kontoret i Sogndal skal få 20 årsv..


Mellomoppgjeret 2007: LO: meir til lågtløna - 15. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå nrk.no: LO leverte i formiddag lønnskravene til NHO. Organisasjonen krever mer til de lavtlønnede og et eget kvinnetillegg. Til tross for gode tider vil ikke LO legge opp til noen lønns..


LO-konflikta - 13. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: Det eneste riktige – Gerd-Liv Vallas beslutning om å gå av som LO-leder var den eneste riktige. Det sier FOs forbundsleder Randi Reese. – Den konklusjonen som granskningsu..


- Treng 800 fleire i barnevernet - 07. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: Antall meldinger til barnevernet øker uten at kommunene ansetter flere. Nå krever Fellesorganisasjonen øremerkede midler til barnevern. - Uaktuelt, sier statsråd Karita Bekkemellem (Ap)...


Valla får ikkje full tillit - 05. Mars 2007 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Gerd-Liv Valla vil ikke få «full tillit» fra alle LOs forbundsledere når hun skal kjempe for å fortsette som LO-leder i sekretariatets møte fredag. LO-leder Gerd-Liv Valla..


Veiledningsstipend til vernepleiarane - 05. Mars 2007 - Rita Tonning
INFORMASJON OM VEILEDNINGSSTIPEND TIL VERNEPLEIERE Seksjonsrådet for vernepleiere har de siste årene tildelt stipend til vernepleiere med særlig mål om å øke antall FO godkjente veiledere. Søke..


Program for fagdag - Årsmøte - 28. Februar 2007 - Rita Tonning
Program for fagdagen - Årsmøte 2007 Lørdag 10.mars: 09.00 "Barnevern - politiske utfordringar" v. Kjetil Andreas Ostling, 2.nestleiar FO 10.00 FANE - sak - slagordkonkurranse ..


Årsmelding 2005 - 2007 - 27. Februar 2007 - Rita Tonning
Årsmelding FO Sogn og Fjordane 2005 - 2006 Styremøter 39 saker behandla 8 møter Representantskapsmøter og tillitsvaltkonferanser 2x 2 dager, 1 dagsmøte + årsmøte. Landstyre: Randi H..


Rapport frå kontrollkomiteen - 26. Februar 2007 - Rita Tonning
FO – Kontrollkomiteen Til Årsmøtet i FO – ÅRSMØTEPERIODEN 2005 – 2007 Kontrollkomiteen har fulgt vedtekter og instruks for sitt arbeid. Komiteen har mottatt innkallinger til sty..


Jobbsøkerkurs for 3.års BSV-studentar - 23. Februar 2007 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane saman med LO ungdomssekretær inviterer til jøbbsøkerkurs for 3.årsstudentane. Kurset vert halde på Høgskulen i Sogndal, måndag 12.mars 2007 frå kl 12.30 - 16.00 Ingen kursavgi..


Saksutgreiing FO-årsmøte 2007 - 23. Februar 2007 - Rita Tonning
ÅRSMØTE I FO SOGN OG FJORDANE 9. MARS 2007 SAK 1. Opning v/ fylkesleiar Sølvi Solvang SAK 2. A) Innkalling Vedtak: Innkalling vert godkjent B) Val av dirigentar Vedtak: Svanh..


Årsmelding for perioden 2005 - 2007 - 23. Februar 2007 - Rita Tonning
Aktivitet i 2005 Styremøter 39 saker behandla 8 møter Representantskapsmøter og tillitsvaltkonferanser 2x 2 dager, 1 dagsmøte + årsmøte. Innhald på representantskap og tillitsvaltskonf..


Kongress-protokoll 2006 - 22. Februar 2007 - Rita Tonning
Kongressen 22. – 26. november 2006 Vedtaksprotokoll og forslag oversendt landsstyret 1. Åpning ………………………………………………………………… 2 2. Innkallingens lovlighet …………………………………………..


Invitasjon til årssamling for studentane - 22. Februar 2007 - Rita Tonning
INVITASJON TIL FO-STUDENTENES ÅRSSAMLING 23.-25. MARS 2007 FO-Studentenes Arbeidsutvalg (AU) sender med dette innkalling til FO-Studentenes Årssamling for 2007. Påmeldingsskjema til år..


Barnevernet legg bort fleire russaker - 19. Februar 2007 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Politiet i Oslo sender oftere bekymringsmeldinger til barnevernet om barn som ruser seg, men barnevernet henlegger mer enn halvparten av dem. Politiet bør overse barna, i ste..


Vedtekter for FO revidert på FO-kongress 2006 - 15. Februar 2007 - Rita Tonning
VEDTEKTER FOR FO § 1. ORGANISASJON Forbundets navn er Fellesorganisasjonen (FO). FO er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO). FO er partipolitisk uavhengig. § 2. FORMÅL FO skal vær..


Bokmelding - 14. Februar 2007 - Rita Tonning
Frå fontene.no: Maktarroganse i barnevernet er sentralt tema for en bok av FO-medlem Randi Haugland som nylig er utkommet. – Så lenge barnevernet og deres klient ikke forstår hverandres log..


KS om likelønn - 12. Februar 2007 - Rita Tonning
Frå likelonn.no: Hensynet til markedet må få lov til å spille en rolle i lønnsdannelsen i kommunene, mener KS’ sjefsøkonom Per Richard Johansen. I en serie på ti intervjuer presenterer Likeløn..


Påminning FO-Årsmøte 2007 - 09. Februar 2007 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FO SOGN OG FJORDANE. Årsmøte i FO avd. Sogn og Fjordane vert på Rica Sunnfjord Hotell, Førde fredag 9.og lørdag 10.mars 2007. Årsmøtet starta..


Barneverntilsette vert sjikanert - 09. Februar 2007 - Rita Tonning
Frå nrk.nordland.no: Barnevernsansatte i Mosjøen utsettes for offentlig sjikane. - Det må de tåle, mener politiet. Ansatte i barnevernet i Mosjøen blir jevnlig hengt ut på løpesedler og ..


Kommunekonferanse - NAV - 07. Februar 2007 - Rita Tonning
Kommunalt tilsette og NAV-reforma I arbeidet med å gjennomføra NAV-reforma og etablera NAV-kontor i alle kommunar er tilsette i kommunane sentrale. For å fokusera på dei tilsette sin situasjo..


Kurs i medietrening - 06. Februar 2007 - Rita Tonning
Kurs i medietrening for tillitsvalgte 19. – 20. mars 2007 Kursstart 1. dag kl 1030 – avslutning 2. dag kl 1500 Sted: Rica Sunnfjord hotel, Førde Hvordan kan du som tillitsval..


Invitasjon til konferanse 8/2 2007 Førde - 05. Februar 2007 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane og LO Førde og omland vil som oppfølging av markering av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner invitere til dagskonferanse den 8.februar 2007. Tema: Trafficing: ”..


Etiske retningslinjer for FO - 05. Februar 2007 - Rita Tonning
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 1. Innledning Yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er basert på humanistiske og demokra..


Fagkonferanse 2007 - 01. Februar 2007 - Rita Tonning
…det handler om KOMMUNIKASJON… Om konferansen: FO Hordaland inviterer til fagkonferanse. Målet er å gi påfyll av faglig kunnskap til en subsidiert pris. FO sine yrkesgrupper står overfor d..


Fagkonferanse søker deltakarar - 31. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå fontene.no: FO Hordaland inviterer til fagkonferanse 23. februar. Det blir spillefilm om seksuelle overgrep med påfølgende debatt med regissøren. En rekke parallellseminarer dekker temaet komm..


Uthengd og hetsa på internett - 30. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: I dag klarer Susanne Devik Hope å smile litt av det som står om henne på Internett. Det gjorde hun ikke første gang sterke personangrep flommet på nettet. Barnevernsarbeideren Sus..


Granskingsutval i Yssen -saka klart - 30. Januar 2007 - Rita TOnning
Frå lo.no: Utvalg for gjennomgang av Yssen-saken klart Advokat Jan Fougner skal lede den uavhengige gjennomgangen av den såkalte Yssen-saken. Det vedtok LOs sekretariat i dag. Med seg i arbeidet ..


På vakt døgnet rundt - 29. Januar 2007 -
Frå LO Aktuelt: Noen terapeuter og veiledere innen barnevernet skal i 2007 være tilgjengelig døgnet rundt, så å si året rundt. Rått maktmisbruk av arbeidsgiver, mener noen av terapeutene. ..


Prinsippsak om løn - 26. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå ldo.no: Kan en kvinne kreve lik lønn som en mann med et annet yrke? Det skal Diskrimineringsnemnda ta stilling til i en viktig prinsippsak. Spørsmålet nemnda skal ta stilling til er hvorvidt l..


Påminning konferanse i Førde 8.februar 2007 - 24. Januar 2007 - Rita Tonning
Ingrid Heggø, medlem av justiskomiteen på stortinget, opnar konferansen 8.februar 2007 i Førde. FO Sogn og Fjordane og LO Førde og omland vil som oppfølging av markering av den internasjonal..


Har vi råd til kvinner ? - 22. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå lo.no: Seminar om likelønn: Mandag 26. mars arrangerer Likelønnskommisjonen et åpent halvdagsseminar om likelønn. Her finner du informasjon om program og påmelding. 26. mars 2007 Åpent s..


LO-sekretariatet har full tillit til LO-leiar - 22. Januar 2007 - Rita Tonning
Vedtak fra møte i LOs sekretariat mandag 22. januar I tråd med det som ble varslet av LOs ledelse 17. januar, vil LO iverksette en uavhengig gjennomgang av den såkalte Yssen-saken. Vedtak fr..


Meir vald i familiane - 19. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå nrk/sfj.no: Talet på familievaldssaker i Sogn og Fjordane har auka med nesten 25 prosent det siste året. I løpet av 2006 rykte politiet ut på i alt 132 saker med familievald. State..


Meir om striden i LO - 19. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: Striden i LO: - Hører ikke hjemme i det offentlige rom - Det må finnes løsninger internt, og ikke i det offentlige rom, sier Randi Reese i en kommentar til striden mellom Gerd-Li..


Valla møter motbør - 17. Januar 2007 - Rita Tonning
Frå fo.no: LO-leder Gerd-Liv Valla møter motbør fra fremtredende SV-politikere og fra sju forbundsledere i LO for måten hun har håndtert saken med Ingunn Yssen. Visepresident i Odelsti..


Referat frå FO-Studentane sitt AU-møte - 16. Januar 2007 - Rita Tonning
FO-STUDENTENES AU-MØTE 05. - 06. januar 2007 Møtet ble avholdt i FO Hordaland sine lokaler i Folkets Hus, Håkons gaten 3 – 5 i Bergen. Møtet varte fra kl. 10.00 – 18.00 fredag Tids..


FO veks - 10. Januar 2007 - Rita Tonning
Medlemstall pr. 1. januar 2007: 22.601 Flere fylkesavdelinger har gode tall å vise til i 2006. Men Sogn og Fjordane seiler opp på en god førsteplass med sin prosentvise vekst på 9,85. Gratuler..


Innkalling til Årsmøte i FO Sogn og Fjordane - 05. Januar 2007 - Rita Tonning
Årsmøte i FO avd. Sogn og Fjordane vert på Rica Sunnfjord Hotell, Førde fredag 9.og lørdag 10.mars 2007. Årsmøtet startar kl 16.00 fredag 9/3. Lørdag 10/3 er sett av til fagdag og vert avs..


Konferanse: Menneskehandel og trafficing - 03. Januar 2007 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane og LO Førde og omland vil som oppfølging av markering av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner invitere til dagskonferanse den 8.februar 2007: Tema: ”Kva ..


Stipend for barnevernpedagogar 2007 - 02. Januar 2007 - Rita Tonning
Medlemsstipend for barnevernpedagoger 2007 Nå er det mulig å søke på stipendmidler for 2007, søknadsfrist er 15. februar 2007! Se fullstending utlysningstekst. Medlemsst..


Juleferie ved FO-kontoret - 21. Desember 2006 - Rita Tonning
FO-kontoret vet stengt i perioden 22.desember til 2.januar. Vi ynskjer alle medlemmer, tillitsvalde og våre samarbeidspartar ei fin jule- og nyttårshelg...


Fagrørslefront mot ordførar - 19. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.nrk.no/sfj: Longva har terga på seg sju forbund Tillitvalte frå sju fagforbund krev at Høyanger kommune brukar minst tre år på å dekkje inn underskotet sitt. Og dei er kraftig provo..


FO-høyring: HMS-opplæring - 18. Desember 2006 - Rita Tonning
Høring - veiledning til arbeidsmiljølovens § 3-5, arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid Fellesorganisasjonen (FO) viser til høringsbrev og forslag til ve..


Kvinner går ledige lenger - 15. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.nav.no: Arbeids- og velferdsdirektoratet har fulgt personer som registrerte seg som arbeidssøker 1. kvartal 2005 fram til oktober 2006, og sett på hva som kjennetegner dem som bruker lengst..


Kampanje: Fleire kvinner i lokalpolitikken - 13. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå ldo.no: Kun 17 prosent av landets ordførere er kvinner, og bare 36 prosent av kommunestyrerepresentantene er kvinner. Neste år er det valg. Nå starter Likestillings og diskrimineringsombudet ..


Forvaltningsreforma - eit steg i rett retning - 11. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.fobsv.no: - Det må være en forutsetning for forvaltningsreformen at det etableres nasjonale standarder som angir nivået på tjenester og ytelser, både på regionalt og kommunalt nivå, sie..


LO Favør forsikringsnytt - 08. Desember 2006 - Rita Tonning
Kollektiv hjem feirer 40-års jubileum! LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Forsikringen dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsøre, nå dekker..


Tenkjer meir på pengar enn helse - 08. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane: Det har breidd seg ein uheldig businesskultur blant leiarane for norske sjukehus, seier tidlegare helsedirektør, Petter Øgar. Fem år etter at sjukehusreforma vart ..


Utviklingshemma vert kasta ut - 08. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane: Utviklingshemma i Sogndal reagerer på at kommunen ber dei flytte til kommunale bustader. Fleire har ikkje sjølve bede om å få flytte. - Dei som vert bedne om å fl..


Ja til ombodsordning for utviklingshemma - 07. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.fobsv.no: FO støtter forslaget om å opprette en egen ombudsordning for psykisk utviklingshemmede. - En slik særordning vil kunne bidra til en inkludert hverdag for enkeltpersoner og perso..


Utsetting av konferansen 11.desember 2006 - 06. Desember 2006 - Rita Tonning
Konferansen om "Menneskehandel" v/ Linda Dyrlid 11.desember 2006 på Rica Sunnfjord Hotell er utsett til etter jul. Det vil bli sendt ut ny invitasjon når ny dato er fastsett...


Statskirke og likestillingsarbeid - 05. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.dagavisen.no: Frykter kirkeskille rammer kvinnekamp. Kvinnelige prester og teologer mener likestillingen rammes hvis kirke og stat skiller lag. Kampen for kvinners likestilling ..


Innvandrerkvinner i Norge - 04. Desember 2006 - Rita Tonning
Frå www.ssb.no: Hvem er de og hvordan går det med dem? Kvinnelige innvandrere utgjør en stadig større del av befolkningen i Norge. Det er til dels store forskjeller mellom menn og kvinner i de..


Påminning konferanse 11/12 2006 - 01. Desember 2006 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane LO Førde og omland I Samband med markering av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner inviterer vi til dagskonferanse den 11.desember 2006: ”Kva er menneskeha..


NAV-kontor i kommunane - 30. November 2006 - Rita Tonning
Frå nav.no: Kommunene legger kabal. Det kommunale tjenesteinnholdet ved NAV-kontorene varierer fra én kommune til en annen. Det handler om kommunalt selvstyre, praktiske hensyn og lokale prior..


Foreslå ny yrkesskadeordning - 30. November 2006 - Rita tonning
Frå fobsv.no: Dagens kompliserte system med to ordninger for yrkesskadeerstatning bør erstattes med én felles ordning. Et forslag om dette vil om kort tid bli sendt på høring. – Regjeringen g..


FO har fått nytt namn - 28. November 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: Kort og godt Fellesorganisasjonen Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere har fått nytt navn. Det nye navnet er Fellesorganisasjonen. Forbundet vil..


Vil lovfeste samarbeid - 28. November 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: Tverrfaglig samarbeid om barn må lovfestes, og barnevernet må få rollen som koordinator. Det mener SVs Inga Marthe Thorkildsen, som holdt innledning for sosionomene på den yrkesfaglig..


Møter partane i arbeidslivet - 27. November 2006 - Rita Tonning
- Jeg ser frem til dialogen med med forventning, sier Anne Enger, leder av Likelønnskommisjonen. I dag møter hun organisasjonene i arbeidslivet til et første møte om likelønn. I dag, 27. november..


Menn får yrkesskadetrygd - 21. November 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Ni av ti som fikk godkjent sykdom som yrkesskade i fjor, var menn. Kvinnedominerte yrker topper statistikken over meldte skader. Men likevel er det altså svært få kvinner som får ak..


"Solidaritet - kompetanse - engasjement" - 21. November 2006 - Rita Tonning
FO sin 4. ordinære kongress startar i morgon 22.november 2006 på Gardermoen, Oslo. Sølvi Solvang, Marie Gjengedal, Marie Helene Brandsdal, Elin Lysne, Trude Fardal og Rita Tonning er FO sogn og Fjor..


Kravskjema - 21. November 2006 -
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere LØNNSKRAV Hjemmel: 4.3.2 NAVN: ARBEIDSSTED/ETAT/AVDELING: GJELDENDE FORHOLD STILLINGSBETEGNELSE: STILLIN..


Låg løn engasjerer - 20. November 2006 - Rita Tonning
Frå www.likelonn.no: For en måned siden lanserte Likelønnskommisjonen sin egen nettside, www.likelonn.no I forbindelse med lanseringen av nettsiden ble publikum oppfordret til å sende inn sine inns..


Styrka vern for varslarane - 17. November 2006 - Rita Tonning
Frå lo.no: - De nye bestemmelsene gjør det lettere for arbeidstakere å si i fra om ulovlige og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De er viktige ikke bare for å ivareta samfunnets ønske om å..


Invitasjon til fredskonferanse - 16. November 2006 - Rita Tonning
I Samband med markering av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner inviterer FO Sogn og Fjordane og LO Førde og omland til fredskonferanse den 11.desember 2006: ”Kva er menneskehandel..


Informasjons møte med B,S,V-studentane - 15. November 2006 - Rita Tonning
FO sogn og Fjordane arrangerer saman med LO-ungdomssekretær info-møte med B,S,V-studentane. Møte vert i vetlesalen v/ Høgskulen i Sogndal måndag 20.november kl 15.00 - 17.00. ..


FO-høyring:Barn og unge og psykiatri - 11. November 2006 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE OM TIDLIGERE HJELP TIL BARN OG UNGE MED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSPROBLEMER Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vern..


Utlysing av stipend - 09. November 2006 - Rita Tonning
Stipend for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Council for International fellowship (CIF) deler hvert år ut stipender til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere som kunne t..


Markering mot vold - 08. November 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: 25. november blir markert over hele verden. Denne dagen kan alle markere sin motstand mot vold mot kvinner. Også FO oppfordrer til markering. FOs Kvinnepolitiske utvalg fore..


Ei reform som kostar - 07. November 2006 - Rita Tonning
Mange av tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering er gode. Men tiltakene forutsetter en klar oppgradering av tjenestene. Det sier meldingen svært ..


Vedk. sakspapira til kongressen 2006 - 01. November 2006 - Rita Tonning
Det vises til utsendte sakspapirer til kongressen 2006. Vi er blitt gjort kjent en del feil i sakspapirene, noen mindre av redaksjonell art og to større feil i sakspapirene. Disse to feilene ønske..


Stortingsmelding om pensjonsreforma - 01. November 2006 - Rita Tonning
Frå nav.no: Regjeringen har nå lagt fram Stortingsmelding om opptjening og uttak av alderspensjon. Regjeringen legger i dag fram forslag om en ny modell for opptjening og uttak av alderspensjo..


Truga med å skyte sosialkontortilsette - 31. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå bt.no: Da 41-åringen ikke fikk innvilget penger til å betale husleien, truet han med å skyte ansatte ved sosialkontoret. 41-åringen skyldte kommunen omkring 40.000 kroner i husleie, og ba..


Nye tillitsvalte i Bufetat Sogn og Fjordane - 26. Oktober 2006 - Rita Tonning
Torbjørn Ørnes er valt til plasstillitsvalt for Rødstokken ungdomsheim og Dag jensen er valt til plasstillitsvalt for Meltunet ungdomsheim i tillegg til Svanhild Timberlid for Fagteam / fosterheimsten..


Mødre mishandler barn - 25. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Mødre står bak en stor del av barnemishandlingen i Norge, og den blir sjelden oppdaget, mener fagfolk. Sykehusene oppdager nærmere 200 tilfeller av grov barnemishandling i året, men..


Stempla som arbeidslivets "sytarar" - 24. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Lærere og omsorgsarbeidere sutrer for mye og drukner seg i selvmedlidenhet, mener arbeidslivsforskere. Arbeidslivets største sutrere holder til på lærerværelsene og i and..


Likelønskommisjonen ynskjer dialog - 24. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå lo.no: Likelønnskommisjonen ønsker dialog med publikum I dag lanseres Likelønnskommisjonens nettside, www.likelonn.no - Målet er å skape debatt om hvorfor lønnsforskjellene mellom menn o..


Reform 94 aukar forskjellane - 23. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Skolereformen Reform 94 har økt de sosiale forskjellene i Norge. Flere har fullført videregående utdannelse, og arbeidslivet stenges dermed for dem uten. Forsker Ivar Lødemel ved H..


FO-kongress 2006 - 23. Oktober 2006 - Rita Tonning
Kongressdokumenta er lagt ut på FO sentralt si heimeside. www.fobsv.no. De finn dokumenta ved å gå inn på startsida, gå til meny på venstre side og bla nedover til ein eigen link "kongress 2006". ..


Valfri pensjon - 20. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Den nye pensjosnreglane vil gi valfri pensjon frå folketrygda og AFP frå 62 år. Dette kom fram då regjeringa la fram forslaget til ny pensjonsmodell i dag. Folk skal få jobbe så m..


Umulig å avskaffe fattigdommen - 19. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Selv om regjeringen gjerne vil, er det umulig å avskaffe fattigdommen med dagens politikk, mener forsker Ivar Lødemel. Regjeringens løfter om å få bort fattigdommen blir ikke innf..


Invitasjon til NAV-konferanse - 18. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå lo.no: Konferanse om NAV og arbeids- og velferdspolitikk . Tirsdag 7. november arrangerer LO i samarbeid med Arbeiderpartiet en konferanse om den nye arbeids- og velferdsforvaltningen NAV. ..


Ny plasstillitsvalt i Helse-Førde - 18. Oktober 2006 - Rita Tonning
Marit Melvær Berge vart på medlemsmøte i Helse- Førde valt til ny plasstillitsvalt for FO medlemmer i sunnfjord-regionen etter Elin Lysne som er foretakstillitsvalt. Melvær Berge er klinisk sosionom ..


Statsbudsjettet 2007 - 17. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå faglegpolitisk konferanse i Førde 13-14.oktober 2006 : Statsbudsjettet 2007 stadfester på fleire områder at Regjeringa har sett seg ut ein raudgrøn kurs. Blant anna stadfestar statsbudsjett..


B-delforhandlingar i Navo Helse - 16. Oktober 2006 - Rita Tonning
De fleste helseforetakene har nå avsluttet de lokale forhandlingene, de såkalte B-delsforhandlingene. Mange har forhandlet fram gode avtaler, men resultatet varierer sterkt. Dette skyldes blan..


Barnevernsbarn blir sosialklientar - 12. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Tre av fire som har vært i barnevernet, mottar senere sosialhjelp. Mange unge ramler utenfor i velferdsstaten Norge. Utsatt ungdom må få hjelp til å komme i gang med utdan..


Medlemsmøte for FO-medlemmer i Helse -Førde - 10. Oktober 2006 - Rita Tonning
Til medlemmer i Helse Førde Kaller med dette inn til medlemsmøte 18.oktober 2006, klokka 1800 ved Skei Hotell. Saker: - Lokal lønnspolitikk: gjennomgang og diskusjon i etterkant av lokale ..


Lønnsforskjellen aukar mellom kvinner og menn - 08. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå bt.no: Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner øker, stikk i strid med alle politiske målsettinger. Gjennomsnittsinntekten for menn var 288.988 kroner i fjor. Kvinner måtte nøye s..


Jobbing uten mobbing - 06. Oktober 2006 - Rita Tonning
Jobbing uten mobbing: TV-kampanje med start 16. oktober 2006 Prosjektet Jobbing uten mobbing har produsert 2 reklamefilmer som i høst vil bli vist på TV. Oppstarten vil være 16. oktober, og visnin..


Med argusblikk på velferden i statsbudsjettet - 04. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå LO Aktuelt: Minstenivået på trygden må heves til et forsvarlig nivå og det må innføres nasjonale normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold, skriver FO-leder Randi Reese. Fredag ..


LO førebur streik - 02. Oktober 2006 - Rita Tonning
Hovudtariffoppgjeret 2006 for HSH-området: Forhandlere fra LO-forbundene og arbeidsgiverorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) sitter nå sammen hos riksmeklingsmannen ..


Selje blir pilotkontor - 02. Oktober 2006 - Rita Tonning
Frå nrk sognogfjordane.no: Selje kommune blir pilotkontor for nye NAV-kontor som skal opnast i Sogn og Fjordane dei komande åra. Leiar i NAV Selje, Toril Bortne, seier dette blir spennande ..


FO-høyring: kriminalisering - 29. September 2006 - Rita Tonning
Høring om kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (”grooming”). Innledning Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre et straffebud som ..


Lønnshopp for enhetsledere - 27. September 2006 - Rita Tonning
Frå Fontene og Embla.no: Bergen FO oppnådde minimumslønn på 400 000 kr for enhetslederne i kommunen. - Vi har påpekt at det er store forskjeller på lederlønningene mellom menn og kvinner..


Får ikkje kortare arbeidsveke - 27. September 2006 - Rita Tonning
Frå klassekampen.no: Sjuke- og hjelpepleiere har i et år forhandlet med arbeidsgiverne med sikte på kortere arbeidstid for dem som går turnus. Arbeidsgiverne nekter å innfri kravet, så saken går..


Årdal og narkotika - 26. September 2006 - Rita Tonning
Av Marie Helene Hollevik Brandsdal, FO Årdal: At det finnast eit narkotika-miljø i Årdal er like sikker, som det finnast andre stader. Etter FO sin meining har kommunen i dei siste åra, vore be..


FO - nettverkskonferanse - 26. September 2006 - Rita Tonning
Av: Kari Østerhus, Fylkesleder FO Rogaland: FO sentralt, i regi av kvinnepolitisk utvalg, arrangerte Kvinnepolitisk nettverkskonferanse 25.sptember 2006. Nettverkskonferansen samlet 17 medlemm..


Lite miljø bidrar til dobbeltroller - 21. September 2006 - Rita Tonning
Frå bt.no: Fagfolk er enige om at psykologer burde velge en side i barnevernssaker, men flere mener det er umulig i praksis. - Det er ikke vanskelig å være enig i at psykologer burde velge s..


Sosialklient med gjeld? - 20. September 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: Helse- og sosialsjefen i Sandefjord leter etter en ny sosialklient med ubetalte strømregninger. I forrige uke ble det kjent at kommunen ønsker å sponse en sosialklient som vil gå til sak ..


Homovold skjer i nære relasjoner - 19. September 2006 - Rita Tonning
Frå likestilling- og diskrimineringsombudet: Når homofile utsettes for vold er utøveren som oftest en bekjent, og ofte er rus med i bildet. Det var den entydige konklusjonen fra forskerne Eva Tiby ..


Helsestudentar kan kastes ut av studiet - 18. September 2006 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Rusmisbruk og truende oppførsel kan nå føre til at helse- og sosialfagstudenter kastes ut av studiet. Helse- og sosialfagstudenter kan bli kastet ut av studiene dersom de..


Innkalling til medlemsmøte for BUF-etat - 18. September 2006 - Rita Tonning
Til FO-medlemmer i BUF-etat Sogn og Fjordane Innkalling til medlemsmøte BUF-etat Tysdag 24.oktober 2006 Stad: Skei Hotell Tid: kl 1800 – Saker: 1. Informasjon om lokaleforhandlingar 2..


Tilsettingsstopp i barnevernet - 17. September 2006 - Rita Tonning
Frå dagsavisen.no: Frykter underbemanning går ut over barna. Over hele landet får nå barnevernet avslag på søknader om å få utvide antallet ansatte. – Barne- og likestillingsministeren må..


Profesjonsutdanninger som halvfabrikata - 17. September 2006 - Rita Tonning
Frå hil.no: Helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger fungerer kun som halvfabrikata! Dette er konklusjonen i en ny bok ”Utakter” (Gyldendal Akademisk) av et forskerteam ved Høgskolen i Lilleh..


Tener på langtidssjuke - 15. September 2006 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane: Kommunane kan tene på at dei tilsette er langtidssjukmelde, seier fagbokforfattar og rådgjevar i personaløkonomi, Arne Sandervang. Han meiner mange kommunar nyttar s..


IA-avtalen - et politisk svik - 14. September 2006 - Rita Tonning
Frå bt.no: Av Kenneth Larsen, fylkessekretær FO Hordaland. Avtale- og tillitsbruddet som er åpenbart for alle når IA-avtalen fjernes med et pennestrøk, er også et politisk signal om hva som er..


Før FO - kongressen - 13. September 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: I forrige uke gikk landsstyret i FO gjennom alle sakene som skal opp på kongressen og kom med sine anbefalinger. Men hvilken retning FO skal ta de neste årene er det opp til de..


Eit arbeidsliv med plass til alle ? - 11. September 2006 - Rita Tonning
LOs Familie- og likestillingskonferanse tar sterk avstand fra regjeringens ensidige brudd i henhold til trepartsavtalen om et inkluderande arbeidsliv. Vi er svært urolige for konsekvensene av brud..


Program Byaksjon i Førde - 04. September 2006 - Rita Tonning
Velkommen til LO-byaksjon lørdag 9.september 2006 i Førde. Byaksjonen startar kl 11.45 ved Førde Torg, sentrum. Det vert kulturinnslag og stands i regi av dei ulike forbunda i LO. ..


Seminar: Prostitusjon og menneskehandel - 03. September 2006 - Rita Tonning
Frå lo.no: Torsdag 7. september samler LO viktige aktører i bekjempelsen av prostitusjon og menneskehandel til seminar på Kolbotn. Påmeldingsfrist 1. september. Program: ..


Invitasjon til FO-studentsamling - 28. August 2006 - Rita Tonning
FO-Studentsamling på Nærland Gjestegard (Jæren) 1. Lokallagskonferanse 22. – 23. september 2006 2. Landsting 24.september 2006 Alle deltakere forventes å være tilstede hele helgen. ..


Eldrebølgje av funksjonshemma - 23. August 2006 - Rita Tonning
Frå kommunal-rapport.no: Uforberedt på eldrebølge av funksjonshemmede: Stadig flere personer med Downs syndrom og andre funksjonshemninger blir gamle mennesker. De blir ofte demente og skrøpelige. ..


Menn vil arbeide med menneske - 23. August 2006 - Rita Tonning
Frå hisf.no: Nær 40% av dei nye studentane i dei nye kulla ved bachelorstudia i vernepleie og i sosialt arbeid er menn. Tolv menn i alderen 19 til 37 år har i år valt å ta bachelorstudiet i..


Regjeringa doblar sosialstønaden - 22. August 2006 - Rita Tonning
Frå dn.no: Regjeringen vil doble sosialstøtten, bekrefter arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). NTB – Vi jobber nå med en sosialstønad på om lag 10.000 kroner i måned..


Konferansen "Utviklingshemming og aldring" - 17. August 2006 - Rita Tonning
Samarbeidskonferansen mellom FO og Habiliteringsavdelinga 22 og 23.august er utsett grunna få påmelde. Habiliteringsavdelinga vil i denne omgang ha eit miniseminar med tema utviklingshemming og..


Streika til inga nytte - 16. August 2006 - Rita Tonning
Frå LO aktuelt.no: AKADEMIKERNE I STATEN: Streiket til ingen nytte Akademikerne ble stående alene mot LO Stat, YS Stat og Unio under årets forhandlinger. De gikk alene i streik mot staten, og d..


Tverrfagleg konferanse i Rettleiing - 15. August 2006 - Rita Tonning
Invitasjon til TVERRFAGLEG KONFERANSE I RETTLEIING Høgskulen i Sogn og Fjordane, Vie 19. september 2006 · Samtale · Samspel · Læring Konferansen rettar se..


Kvinner må bestemme over eget liv - 14. August 2006 - Rita Tonning
Frå nrk.no: – Det er uakseptabelt at kvinner ikke bestemmer over egen seksualitet og helse, sa kronprinsesse Mette-Marit i på aids-møtet i Toronto søndag kveld. – Det er uakseptabelt at unge ..


Invitasjon: "Utviklingshemming og aldring" - 09. August 2006 - Rita Tonning
Påminning om konferansen 22 og 23.august 2006 i Førde: Habiliteringsteamet for Vaksne i Sogn og Fjordane i samarbeid med FO Sogn og Fjordane inviterer til kurs i temaet UTVIKLINGSHEMMING OG A..


By-aksjon: synleggjering av LO-forbunda - 07. August 2006 - Rita Tonning
Sogn og Fjordane; Førde 9 – 15. september (uke 37) Planlegging: Har hatt møte med fagforeningane der ein gjekk gjennom planlagte aktiviteter fra andre fylker og forslåtte aktiviteter fra planlegg..


Fryktar NAV-fiasko - 14. Juli 2006 - Rita Tonning
Frå Dagsavisen: NAV-reformen skal få flere i arbeid, men reformen kan bli en fiasko hvis ikke antallet ansatte ved de lokale NAV-kontorene styrkes. Det å slå sammen tre fagområder med ulike ku..


Sommarferie ved FO-kontoret - 14. Juli 2006 - Rita Tonning
FO-kontoret vert feriestengt i perioden 17.juli til 7.august 2006. Vi ynskjer alle medlemmer, tillitsvalte og våre samarbeidspartar ein riktig GOD SOMMAR !..


Justeringsforhandlingane i staten - 14. Juli 2006 - Rita Tonning
Justeringsforhandlingene i Staten ga lønnstillegg Justeringsforhandlingene i statsområdet er ferdige og gir FO-medlemmer mellom 7.000 og 13.000 i lønnstillegg. Partene k..


Kandidatar til sosialarbeidarprisen 2006 - 11. Juli 2006 - Rita Tonning
Landsstyret vedtok i sitt møte 7.-8. desember 2005, sak 63/05, å opprette en sosialarbeiderpris fra og med 2006 med følgende statutter: 1) Prisen utdeles til et FO-medlem eller en gruppe FO..


Menn og sosionomyrket - 10. Juli 2006 - Rita Tonning
Frå forskningsradet.no: Menn i sosialfag - hvem er de? Menn som velger sosionomutdanning gjør det av andre grunner enn kvinner, og de utfordrer yrkets omsorgsideologi. Det mener Målfrid Bruknap..


Kvinner på Tvers - konferanse - 07. Juli 2006 - Rita Tonning
Invitasjon Tid: Lørdag 23. og søndag 24. september 2006 Sted: Oslo Kongressenter - Folkets Hus, Youngsgt. 11 Pris: 400 kr betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag..


"Arbeidsmiljøveileder for hjemmetjenesten" - 06. Juli 2006 - Rita Tonning
Invitasjon til presentasjon av "Arbeidsmiljøveileder for hjemmetjenesten 2006" i Førde 27.september 2006. Denne konferansen eri regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. For meir info gå inn på..


Invitasjon til Rettleiarkonferanse - 05. Juli 2006 - Rita Tonning
Invitasjon til TVERRFAGLEG KONFERANSE I RETTLEIING Høgskulen i Sogn og Fjordane, Vie 19. september 2006 · Samtale · Samspel · Læring Konferansen r..


Mange Nav-utfordringar - 05. Juli 2006 - Rita Tonning
Frå Sognavis.no: SOGNDAL: Sogn Avis skreiv i går om samanslåinga av trygdeetaten, aetat og sosialhelsetenesta (NAV). Gunnar Husabø som har forska på den nye etaten, seier at det enno ligg mange tø..


Invitasjon: " Utviklingshemming og aldring" - 04. Juli 2006 - Rita Tonning
Habiliteringsteamet for Vaksne i Sogn og Fjordane i samarbeid med FO Sogn og Fjordane inviterer til kurs i temaet UTVIKLINGSHEMMING OG ALDRING 22. og 23 august 2006. Rica Sunnfjord Hotel..


Resultat uravstemming - 04. Juli 2006 - Rita Tonning
Uravstemningsresultatene er klare for Stat, Oslo kommune og KS. På alle områder ble det et klart ja-flertall. Oppslutningen rundt uravstemningene har denne gang vært generelt lav. Det var ..


FO-høyring: Nasjonal Helseplan 2007 - 2010 - 28. Juni 2006 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR FRA FO VEDRØRENDE HØRINGSNOTAT OM NASJONAL HELSEPLAN (2007 -2010) FO finner mange gode incitamenter i høringsnotatet og er langt på vei enige i beskrivelsene av utfordringene. Vi finner..


Det moderne barnevernet - konferanse i Bergen - 22. Juni 2006 - Rita Tonning
Det moderne barnevernet – idealer og realiteter Dagskonferanse 22. september om myndiggjøring og kunnskapsutvikling i hjemmebasert barnevern. En samarbeidskonferanse mellom Bufetat, fylkesmanne..


Ledig vikariat i FO - 19. Juni 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) organiserer 21 000 medlemmer med høgskoleutdanning. FOs hovedoppgaver er å ivareta medlemmenes lønns- og ..


Konferanser om arbeidsmiljø i heimetenestene - 16. Juni 2006 - Rita Tonning
Arbeidsmiljøveileder og fylkeskonferanser Arbeidsmiljøveilederen for hjemmetjenesten vil lanseres rett over sommeren og følges opp av fylkeskonferanser i september - november. Sett av datoene ..


Frå seksjonsrådet for barnevernpedagogar - 15. Juni 2006 - Rita Tonning
Referat 10.-11. mai 2006 Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Tilstede: Jørn Jønsberg, Perry M. Remøy, Hjørdis Øvergård, Nina Sæhle Nilsen, Vigdis Hegg fra kl. 14.00, Kjetil A. Ostling og Ellen ..


Uravstemmingsdokument for Kommunesektoren - 14. Juni 2006 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Tariffoppgjøret 2006 Kommunesektoren (KS-området) Uravstemming ..


Uravstemming i Statsområdet - 14. Juni 2006 - Rita Tonning
FO – medlemmer i statsområdet TARIFFOPPGJØRET STATEN 2006 - FOS VURDERING OG ANBEFALINGER Riksmeklingsmannen la fram en løsningsskisse som hovedorganisasjonene aksepterte den 24. ..


Handbok og veileder for heimetenesta - 08. Juni 2006 - Rita Tonning
Frå Fontene og Embla: Nå blir det hjelp å få for helse- og omsorgsarbeidere som har andres hjem som arbeidsplass. 17. august lanseres veilederen for tillitsvalgte og ledere, og håndboka for ansatt..


Einigheit mellom NAVO Helse og LO-forbunda - 31. Mai 2006 - Rita Tonning
Tirsdag kl.1400 ble NAVO Helse og LO - forbundene enige om en forhandlingsløsning for A2 - delen på NAVO Helse - området. A2 - delen er den nasjonale overenskomsten for helseforetakene. - Våre medl..


Uravstemming - dette skjer - 31. Mai 2006 - Rita Tonning
Meklingen i staten, KS og Oslo kommune er ferdig og resultatet skal nå sendes ut på uravstemming blant medlemmene på de respektive tariffområdene. Uravstemmingsdokumentene er nå snart ferdi..


Frå mellomfornøgd til skuffa - 30. Mai 2006 - Fontene
Stemningen varierer fra mellomfornøyd til skuffet etter at tariffoppgjørene er i havn. Men ingen Fontene har snakket med tror på et nei fra medlemmene i oppgjørene i KS-området, staten og Oslo ko..


Meklingsresultat i statsområdet - 25. Mai 2006 - Rita Tonning
Hovedtariffoppgjøret 2006 Meklingsresultat i lønnsoppgjøret i staten Etter mange timers mekling på overtid har LO-forbundene i Statssektoren nå kommet fram til et anbefalt resultat i..


Meklingsresultat i KS-området - 25. Mai 2006 - Rita Tonning
Hovedtariffoppgjøret 2006 Meklingsresultat i lønnsoppgjøret i kommunesektoren (KS) Etter mange timers mekling på overtid har partene i kommunesektoren (KS-området) nå kommet fram..


Status og mekling i forhandlingar - 22. Mai 2006 - Rita Tonning
Nyhetsbrev nr. 8 Meklinger i KS, stat og Oslo kommune Mekling pågår nå både innenfor kommunesektoren (KS-området), statsområdet og Oslo Kommune. Under meklingen er det bare Riksmeklingsmannen so..


Tariff 2006: Mekling pågår - 13. Mai 2006 - Rita Tonning
Hovedtariffoppgjøret 2006 Mekling pågår Mekling pågår nå både innenfor kommunesektoren (KS-området), statsområdet og Oslo Kommune. Under meklingen er det bare Riksmeklingsmannen som kan fo..


Påminning medlemscafe i Førde - 10. Mai 2006 - Rita Tonning
TEMAKVELD FO klubben i Førde Kommune inviterer til temakveld og sosialt samkome Audhild Karlsen vil halde foredrag om temaet: ”Korleis hindre å bli utbrent, og om forståing av seg..


Nye FO- tillitsvalde i Florø og på Leikanger - 09. Mai 2006 - Rita Tonning
Camilla Mugaas er valt til ny FO-hovudtillitsvalt i Florø og Line Pedersen er valt til ny Hovudtillitsvalt på Leikanger...


FO-Høyring: Skikkaheitsvurdering - 03. Mai 2006 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR – ENDRING I FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I LÆRERUTDANNINGENE TIL Å OMFATTE OGSÅ HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGENE Generelt FO er svært fornøyd med at det nå foreligger et utka..


Meklingsfristar i kommune og stat - 03. Mai 2006 - Rita Tonning
Meklingsfristene i kommune- og statsoppgjøret er satt til 23. mai. Dette ble klart etter møte med Riksmeklingsmannen i dag. Meklingsfrist i kommuneoppgjøret er 23. mai Sist torsdag valgte ..


Tariffinfo nr. 4 - 28. April 2006 - Rita Tonning
Hovedtariffoppgjøret 2006 NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 4 27. APRIL 2006 Brudd i forhandlingene i kommunesektoren Torsdag kl. 15.00 brøt FO, som..


Bruddgrunnlaget i lønsforhandlingane - 28. April 2006 - Rita Tonning
Brudd i lønnsforhandlingene Lønnsforhandlingene i kommunesektoren (KS-området, dvs alle landets kommuner unntatt Oslo) endte i brudd, og når partene møtes igjen er det hos meklingsmannen. Me..


Framdrift i hovedtariffoppgjeret 2006 - 27. April 2006 - Rita Tonning
Hovedtariffoppgjøret 2006 NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 3 26. APRIL 2006 Innspurten nærmer seg På flere av tariffområdene nærmer nå innspurten seg..


FO-Førde inviterer til medlemscafe - 26. April 2006 - Rita Tonning
TEMAKVELD FO klubben i Førde Kommune inviterer til temakveld og sosialt samkome Audhild Karlsen vil halde foredrag om temaet: ”Korleis hindre å bli utbrent, og om forståing av seg s..


1.mai i Førde - 24. April 2006 - Rita Tonning
Program for 1.mai - arrangementet i Førde 2006. Kl 09.00 1.mai-frukost på Rica Sunnfjord hotell. Innleiar: Eirik Aarek, fylkessekretær Sogn og Fjordane AP. Kl 14.00 1.mai - tog frå Fisketorge..


NY HTV i Helse-Førde - 21. April 2006 - Rita Tonning
Elin Lysne er valt som ny Hovedtillitsvalt for FO i Helse - Førde. Lysne har arbeidsstad på Tronvik. Ho er å treffe på mobilnr: 90 51 39 81...


Problem med e-postsystemet for FO-kontoret - 21. April 2006 - Rita Tonning
Vi har problemer med e-post systemet på FO-kontoret. Vi håper det ordner seg snarast. I mellomtida kan de ringe til FO-kontoret på tlf 57 82 87 09 eller mobil: 916 62 439...


Fylkesdirektør for NAV-etat er tilsett - 20. April 2006 - Rita Tonning
Frå Sogn avis: Thorsnes skal styra den nye storetaten HERMANSVERK: Tore Thorsnes er tilsett som fylkesdirektør for den nye NAV-etaten. – Eg gler meg til å få vera med å gjennomføra den mest spenn..


Hovedtariffoppgjeret 2006 - 20. April 2006 - Rita Tonning
Oppdatering i tariffoppgjeret : www.fobsv.no..


Klubbmøte i Helse - Førde - 12. April 2006 - Rita Tonning
Vi innkaller FO medlemmer i Helse-Førde til klubbmøte på Skei hotell torsdag 20.april kl 16.30. Aktuelle saker er val av ny Hovedtillitsvalt og tariffoppgjeret 2006. Det vert servering av pizza. I sa..


Påskeferie på FO-kontoret - 12. April 2006 - Rita Tonning
FO-kontoret vert stengt frå 12.april til 19.april. Vi ynskjer alle våre medlemmer, tillitsvalte og våre samarbeidspartar ei riktig GOD PÅSKE ! ..


Hovedtariffoppgjeret 2006 - 10. April 2006 - Rita Tonning
NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 1 7. APRIL 2006 Innledende A – forhandlinger i NAVO er sluttført Forhandlingene mellom LO Stat og NAVO har nå avs..


FO-høyring - skikkaheitsvurdering - 07. April 2006 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR - UTKAST TIL FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I LÆRER-, HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGER I HØGRE UTDANNING Generelt FO er svært fornøyd med at det nå foreligger et utkast til for..


Frå FO-kontoret - 06. April 2006 - Rita Tonning
Styret i FO Sogn og Fjordane: Sølvi Solvang, leiar og ansvarleg for løn og tariffpolitikk Randi Hatlem, nestleiar og ansvarleg for helse og sosialpoltikk Ann Renate Mulehamn, kasserar Rita Tonni..


Pressemelding frå LO Førde og omland - 05. April 2006 - Rita Tonning
LO i Førde og Omland hadde årsmøte 4. april 2006 - der vart fylgjande styre valt Leiar Rita Tonning FO, Førde Nestleiar Atle Reidar Sandnes FF, Jølster Kasserar Siv Jorunn Hjellb..


Invitasjon til kurs i Ny arbeidsmiljølov - 04. April 2006 - Rita Tonning
Innføring i ny Arbeidsmiljølov Set av fredag 21.april for å få innføring i den nye arbeidsmiljølova. Den nye arbeidsmiljølova vart gjort gjeldande frå 1. januar 2006. På kursdagen vil du få ein gj..


Invitasjon til AD/HD konferanse - 03. April 2006 - Rita Tonning
AD/HD konferansen man 29. - tir 30. mai 2006 "AD/HD hos rusmiddelmisbrukere" DAG 1 MANDAG 29. MAI 2006 0815-0915 Registrering med kaffe 0915-0945 VELKOMST• Sykehusdirektør Jan Roger Olsen• Åp..


Innkalling til Årsmøte i LO Førde og Omland - 28. Mars 2006 - Rita Tonning
Tysdag den 4. april 2006 kl. 1800 på LOs Distriktskontor i Sogn og Fjordane (Storehagen 5) Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 2. Årsmelding 2005 Sak 3. Årsreknesk..


Regionstillitsvalt i BUFetat vest - 24. Mars 2006 - Rita Tonning
Fredrik Melander vart valt til ny tillitsvalt i BUFetat region vest på årsmøtet. Han tok over etter Jostein Skogseth. Melander er å treffe på telefonnr 55 37 71 97 / 40 00 72 57...


Invitasjon til studentane si årssamling - 21. Mars 2006 - Rita Tonning
INVITASJON OG INNKALLING TIL FO-STUDENTENES ÅRSSAMLING 28.-30. APRIL 2006 FO-Studentenes Arbeidsutvalg (AU) sender med dette innkalling til FO-Studentenes Årssamling for 2006. Påmeldingsskjema t..


Årsmelding 2005 - Helse Vest - 17. Mars 2006 - Rita Tonning
Årsmelding 2005 Konserntillitsvalgte (KTV) i Helse Vest RHF Innledning Ordningen med konserntillitsvalgte kom på plass i 2005. SAN har i 2005 hatt 60% frikjøpt tid med økning til 100% fra 1.nov..


LO Stat kurs er avlyst - 16. Mars 2006 - Rita Tonning
Kurs i regi av LO stat i Førde 23 og 24.mars er avlyst grunna manglande påmelding...


Informasjonsmøte for B,S,V-studentane 15.mars - 14. Mars 2006 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane inviterer alle B,S,V-studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til informasjonsmøte i Vetlesalen kl 16.00. Vi ynskjer å samle FO-studentane og andre interesserte til dette m..


Nyheitsbrev - NAV - 13. Mars 2006 - Rita Tonning
NAV - reforma: NYHETSBREV TIL FO-TILLITSVALGTE NR 3 - MARS 2006 Pilotkontorene er valgt Interimsorganisasjonen for ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV Interim) og KS har beslutt..


Jobbsøkerkurs for B,S,V-studentane 2006 - 13. Mars 2006 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane Inviterer til jobbsøkerkurs Tid: Onsdag 15.mars 2005 frå kl. 13.15 – 16.00 Stad: kulturhuset i Sogndal – Vetlesalen. Målgruppe: 3. årsstuden..


Utlysing av Olav Knudsens minnestipend - 13. Mars 2006 - Rita Tonning
Olav Knudsens minnestipend 2006 til fritidstillitsvalgte i FO Stipendet ble opprettet i 1992 av Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF) til minne om Olav Knudsens innsats i fagforeningsarbeidet. Olav K..


Manglande tilbod til psykisk utviklingshemma - 03. Mars 2006 - Rita Tonning
- Mange kommunar tilset ufaglært personell for å spare pengar, seier Randi Reese i Fellesorganisasjonen. Psykisk utviklingshemma manglar bustad Foreldre til kamp mot Ålesund kommune ..


Innkalling til kongress - 28. Februar 2006 - Rita Tonning
i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) 22. - 26. november 2006 I tråd med FOs vedtekter §5.1 innkalles det til kongress i FO 22.-26. november 2006. Kongr..


Kvinnedagen 8.mars 2006 - invitasjon - 20. Februar 2006 - Rita Tonning
FO og Utdanningsforbundet m.fl. inviterer til feiring av den internasjonale kvinnedagen 8.mars 2006. Markeringa vert i kantina på Hafstad vidaregåande skule i Førde. Arrangementet begynne..


Vil ha lønshopp på 40.000 kroner - 20. Februar 2006 - Rita Tonning
Frå Dagsavisen: Offentlig ansatte med lang utdanning kan bli vinnerne i årets lønnsoppgjør. FO-leder Randi Reese vil ha 40.000 kroner til sine grupper. LOs hovedkrav i vårens lønnsoppgjør åpner k..


FO krev lønnsløft - 15. Februar 2006 - Rita Tonning
Frå Klassekampen: Randi Reese vil ha slutt på at hennes medlemmer i Fellesorganisasjonen tjener langt dårligere enn industriarbeiderne. Nå ber hun «industrigutta» i LO støtte opp om et lønnsløft f..


Nytt frå LO-ungdom - 13. Februar 2006 - Rita Tonning
Nytt år – nye utfordringer LOs organisasjonsavdeling håper alle unge medlemmer og tillitsvalgte har fått en god organisatorisk start i det nye året. Det nye året vil sette organisasjonen og rekrutter..


Møte med barne- og likestillingsministeren - 07. Februar 2006 - Rita Tonning
FO-ledelsen fortsetter sine møter med de rød-grønne ministerne. Fredag 3. februar møtte de Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. I møte mellom FO og statsråd Karita Bekkemellem t..


FO-høyring: lov om svangerskapsavbrudd - 03. Februar 2006 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR FRA FO VEDRØRENDE ENDRING I LOV OM SVANGERSKAPSAVBRUDD OG LOV OM STERILISERING -TILPASNING TIL BIOMEDISINKONVENSJONEN Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og verneple..


Stipend for sosionomar 2006 - 02. Februar 2006 - Rita Tonning
FOs medlemsstipend for sosionomer 2006 Seksjonsrådet for sosionomene i FO utlyser nå medlemsstipend for sosionomer for 2006 FOs MEDLEMSSTIPEND FOR SOSIONOMER 2006 I sam..


Stipend for vernepleiarar - 02. Februar 2006 - Rita Tonning
Medlemsstipender for vernepleierne 2006 Seksjonsrådet for vernepleierne utlyser årets stipendmidler. Medlemsstipender for vernepleiere 2006 Seksjonen for vernepleiere i..


Ledige plassar på "Fremtidsperspektiver" - 30. Januar 2006 - Rita Tonning
Framtidsperspektiver på det sosiale arbeidet i Norden Nordisk Forum for sosialpedagoger (NFFS) og Nordiske Sosionomforbunds Samarbeidskomite (NSSK) Inviterer til nordisk konferanse 3. – 5. april..


Påminning Velferdskonferansen 6-7.mars 2006 - 30. Januar 2006 - Rita Tonning
Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger En konferanse om alternativer til markedsliberalismens korstog Oslo Kongressenter/Folkets Hus, 6.-7. mars 2006 Mandag 6. mars: 09...


FO møter ministrane - 21. Januar 2006 - Rita Tonning
Frå fobsv.no: FOs ledelse gjennomfører for tiden møter med flere av de rød-grønne ministrene. Både Bjarne Håkon Hanssen og Sylvia Brustad har hatt besøk, og Karita Bekkemellom står for tur. ..


Kranglar om barna - 19. Januar 2006 - Rita Tonning
Frå NRK.no: Foreldre som skiller seg krangler oftere om omsorgen for barna. Årsaken er ofte at far vil ha mer ansvar for barna. Familievernkontorene har de siste årene fått langt flere saker de..


Landskonferanse for sosionomar i psykiatrien - 18. Januar 2006 - Rita Tonning
Felles Landskonferanse for sosionomer i BUP og VOPS avholdes 8.-10. mai 2006 på Thon Hotels, Sandvika. Tema er "Psykisk helse gjennom hele livet - synliggjøring av sosialt arbeid i psykisk helseve..


FO-høyring - endring i barnevernlova - 16. Januar 2006 - Rita Tonning
Høringsuttalelse – endring i barnevernloven – forslag om at foreldrestøttende tiltak som har formål å redusere alvorlige atferdsvansker hos ungdom skal kunne gjennomføres uten barnets samtykke, jfr..


Invitasjon til BUP-konferanse - 12. Januar 2006 - Rita Tonning
Hvordan ta vare på sosialt arbeid i psykisk helsevern for barn og unge? Bli med på en spennende fagkonferanse for sosionomer i BUP, Helse Vest, fredag 24. februar 2006, Bergen Kongressenter. F..


Referat Seksjonsrådet for sosionomar - 11. Januar 2006 - Rita Tonning
REFERAT FRA MØTE 6-2005 I SEKSJONSRÅDET FOR SOSIONOMER, 14. DESEMBER 2005 Tilstede: Ingri-H Brænne, Helene Hanssen, Sofie Normann og Laila Aamodt. Forfall: Inger Granby, Ingvild Huse, Mohama..


Samarbeid barnevern og barnehagar - 06. Januar 2006 - Rita Tonning
Frå Magasinet Aktuelt: Styrker samarbeidet med barnehagene FO har inngått et samarbeid med Utdanningsforbundet for å styrke samarbeidet mellom barnevernet og barnehagene. – I forhold til and..


Fagutviklingsstipend 2006 - 05. Januar 2006 - Rita Tonning
FOs fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger 2006 Seksjonen for barnevernpedagogene i FO utlyser nå fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger for 2006. Medlemsstipe..


Nytt Likestillings-og diskrimineringsombod - 02. Januar 2006 - Rita Tonning
Frå likestilling.no: 1. januar 2006 opprettes Likestillings- og diskrimineringsombudet. Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering vil inngå i det nye ombudet. O..


Nytt forslag om varslerparagraf - 28. Desember 2005 - Rita Tonning
Frå Østlandssendingen.no: Nytt forslag om varslerparagraf Den nye arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. januar 2006, men paragrafen om varsling er ikke klar. Et forslag om de ansattes ytringsfrihet og..


LO vil ha skatteskjerpingar - 28. Desember 2005 - Rita Tonning
Frå Østlandssendingen.no: LO-leder Gerd-Liv Valla regner med at regjeringen trekker tilbake de største skattelettelsene for høyinntektsgruppene i statsbudsjettet for 2007. – Det blir helt feil..


Juleferie ved FO-kontoret - 22. Desember 2005 - Rita Tonning
Jula 2005 FO Sogn og Fjordane vil med dette ynskje alle våre medlemmer, tillitsvalte og samarbeidspartar ei riktig God Jul og eit Godt Nytt År ! FO-kontoret blir stengt i perioden 22.dese..


Sosialarbeiderpris 2006 - 19. Desember 2005 - Rita Tonning
Sosialarbeiderpris FO innstifter en sosialarbeiderpris på 40 000 kroner. Prisen skal brukes til å fremme og synliggjøre det gode arbeidet som utføres av FOs tre faggrupper. ENTUSIASTISK: Ingre..


Nyheitsbrev: NAV - reforma - 18. Desember 2005 - Rita Tonning
NAV >>> 2006 >>> 2007 >>> 2008 >>> 2009 NYHETSBREV TIL FO-TILLITSVALGTE NR 1 DESEMBER 2005 Hvorfor eget nyhetsbrev? NAV-reformen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble v..


Ny arbeidsmiljølov klar - 18. Desember 2005 - Rita Tonning
Frå Fri Fagbevegelse: - Etter Odelstingets vedtak blir arbeidsmiljøloven en lov som verner arbeidstakerne. Høyrepartienes liberalisering av arbeidstids- og overtidsbestemmelser, og legitimering av e..


Frå hovudavtaleforhandlingane - 18. Desember 2005 - Rita Tonning
Til VG sier Jan Davidsen og Unios Helga Hjetland at det er fare for streik dersom motparten ikke kommer arbeidstakerorganisasjonene i møte. Det er tre sentrale punkter partene strides om: LO K..


Velferdskonferansen 2006 - 15. Desember 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger - En konferanse om alternativer til markedsliberalismens korstog Tid: 6.-7. mars 2006 Sted: Oslo Kongressenter/Folkets Hus Ma..


FO-Høyringssvar: NAV-reforma og lovtilpassing - 13. Desember 2005 - Rita Tonning
Arbeidet med å etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning har vært fundert på tre hovedmålsetninger; - Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad - En brukerrettet arbei..


FO-høyringssvar: Krav om politiattest - 13. Desember 2005 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR VEDR. KRAV OM POLITIATTEST FOR HELSEPERSONELL OG SOSIALPERSONELL Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har mottatt høringsnotat av..


6-timersdagen for sveklingar ? - 08. Desember 2005 - Rita Tonning
Frå likestilling.no: Sekstimersdag for sveklinger "Skikkelige karer koser seg ikke med Kinderegg. De koser seg med jobben" Skikkelige karer koser seg ikke med Kinderegg. De koser seg med..


Høgsterett støttar ein kynisk industri - 07. Desember 2005 - Rita tonning
Frå NRK: KrF reagerer på at Høyesterett i dag har tillatt grov pornografi. Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal mener dette er et tilbakeslag for kvinners verdighet, og frykter at dette åpner for e..


Invitasjon til Trondheimskonferansen 2006 - 04. Desember 2005 - Rita Tonning
TRONDHEIMKONFERANSEN SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER i Trondheim 27. - 29. januar 2006 NOVA Kurs og Konferanse - Nye Folkets Hus Program Fredag 27. januar Kl. 16...


Trenger kvinnene denne "hjemmehjelpen" ? - 30. November 2005 - Rita Tonning
Frå Dagbladet: Thorstvedt vil bli alle kvinners «Handyman» HJEMMEHJELPEN: Først tok han gleden fra oss som kunne skryte av at vi kunne spille fotball. Nå skal Erik Thorstvedt gjøre oss menn ove..


Mest korrupsjon i små kommunar - 26. November 2005 - Rita Tonning
Frå NRK: Korrupsjon er utbredt i norske kommuner. Størst grobunn for dette er det i mindre kommuner, ifølge korrupsjonseksperten Jan Borgen. Etter flere korrupsjonsskandaler i næringslivet er i..


Internasjonal dag mot vald mot kvinner - 25. November 2005 - Rita Tonning
Familevald og kvinnevald er ikkje ei privatsak 25.november den internasjonale dagen for markering mot vald mot kvinner. Denne dagen vart første gong markert i Bogota i Colombia. Tre systre med ette..


WHO: Ny rapport om vald i nære relasjonar - 25. November 2005 - Rita Tonning
Frå likestilling.no: Landmark study on domestic violence WHO report finds domestic violence is widespread and has serious impact on health 24 NOVEMBER 2005 | GENEVA/LONDON -- The first-ever ..


Invitasjon til kriminalpolitisk konferanse - 24. November 2005 - Rita Tonning
KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. januar 2006 Torsdag 12. januar Ankomst, middag Fredag 13. januar 0900 Konferansens hovedtema: Fengslets nye klær? ..


Lokal lønspolitikk for BUF-etat - 22. November 2005 - Rita Tonning
Innholdsfortegnelse 1 MÅL 2 2 ANSVARSFORDELING 3 2.1 Tiltakene 3 2.2 Regionkontorene (herunder fagteam) 3 2.3 Bufdir 3 2.4 Tjenestemannsorganisasjonene 3 3 LØNNFASTSETTING OG L..


Referat frå seksjonsrådet for barnevernped. - 21. November 2005 - Rita Tonning
Seksjonsrådet for barnevernpedagoger 26 – 27 oktober 2005 Tilstede: Kjetil A. Ostling, Ellen Galaasen, Vigdis Hegg, Jørn Jønsberg(27.20), Perry Remøy, Anneken Elvestad, Kjersti Bråtanen, Hjørdis ..


Referat frå seksjonsrådet for sosionomar - 20. November 2005 - Rita Tonning
REFERAT FRA MØTE 5-2005 I SEKSJONSRÅDET FOR SOSIONOMER, 17. OKTOBER 2005 Tilstede: Kristin Klemmetsby Solli, Ingri-H Brænne, Ingvild Huse,Laila Aamodt, Mohamad Mehdi og Lars Semmerud. Forfall:..


Nytt frå LO Ungdom - 18. November 2005 - Rita Tonning
140 påmeldte til ungdomskurs LOs ungdomsutvalg i Rogaland planelegger i disse dager et ungdomskurs som skal gjennomføres 25. – 27. november 2005. Pågangen til kurset har vært stor, og til nå er det..


Frå kvinnekonferansen i Helsinki - 18. November 2005 - Rita Tonning
Referat fra kvinnekonferanse i Helsinki 17. november Utdannelse og likestilling – Danmark som eksempel Karen Sjørup professor ved Roskilde universitets center "For to generasjoner tilbake fikk ..


Ledig stilling som fagkonsulent i FO - 18. November 2005 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) organiserer 21.000 medlemmer med høgskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. FOs hovedoppgaver å ..


Får barna det betre ? - 16. November 2005 - Rita Tonning
En erfaringskonferanse 2 år etter forvaltningsreformen: Tirsdag 17.januar 2006, Nordregate 251, Oslo PROGRAM 09.30 - 10.00 Registrering. Kaffe 10.00 – 10.10 ..


Høyringssvar: Ny lov om NAV - 15. November 2005 - Rita Tonning
Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning For at de mest utsatte og hjelpetrengende klientene skal få et godt tilbud, må den nye NAV-førstelinja inkludere kommunens sosialkontortjeneste i sin ..


Pressemelding - statsbudsjettet - 11. November 2005 - Rita Tonning
Den rød-grønne regjeringens budsjett: - En nødvendig kursendring – men fortsatt mye ugjort - Den nye regjeringens budsjett representerer en velkommen kursendring, men fortsatt er det mange viktige..


Likelønskommisjon ? - 09. November 2005 - Rita Tonning
Frå Finnmark Dagblad: Likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) stoler ikke på at LO og de andre partene i arbeidslivet sikrer likelønn. Derfor vil hun sette ned tidenes første likelønnskom..


"Varsling" og sanksjoner - 09. November 2005 - Rita Tonning
Frå Fri fagbevegelse: Varslere fra pleie- og omsorgssektoren møter sterke sanksjoner når de melder fra om kritikkverdige forhold, viser en pilotstudie gjort for Arbeidstilsynet. studien har FA..


Markering av sosialarbeiderdagen 8/11-2005 - 03. November 2005 - Rita Tonning
Internasjonal aksjonsdag for sosialt arbeid 8.november 2005 Sosialarbeidarar i over 20 land i Europa markerer den internasjonale sosialarbeidardagen 8.november 2005. Barnevernpedagogar, sosi..


Nytt frå Rettleiarnettverket - 03. November 2005 - Rita Tonning
Hei alle sammen. I dag har vi sett på kva våre danske rettleiingsvener har prestert av litteratur ol. på feltet. Vi har funne to nye bøker som er omtala på nettsida vår http://www.fylkesmannen.no/..


Invitasjon til konferanse i Førde - 31. Oktober 2005 - Rita Tonning
KVINNEVALD I EIT INTERNASJONALT PERSPEKTIV Styret for internasjonalt utval i Sogn og Fjordane Arbeidarparti inviterer med dette til Konferanse om kvinnevald i eit internasjonalt perspektiv på ..


Ny arbeidsmiljølov før jul ? - 31. Oktober 2005 - Rita Tonning
Ny, rødgrønn lov før jul. MAGASINET: Allerede før jul planlegger regjeringen å fremme et nytt forslag til revisjon av arbeidsmiljøloven. Det opplyser statssekretær Jan Erik Støstad (bildet) i Arb..


"Skal få svi for lønsdumping" - 24. Oktober 2005 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane: Skal få svi for lønsdumping. Utlanlandske arbeidarar på luseløn er i ferd med å bli eit stort problem i Sogn og Fjordane. - Men bedrifter som driv med lønsdumping vil ..


Frist for påmelding til B,S,V- politisk aktør - 19. Oktober 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane har ledige på plassar på vår kvote på 4 tillitsvalte til å delta på ”B, S og V som POLITISK AKTØR”- kurset. Ta kontakt med FO Sogn og Fjordane innan 25.oktober. Program Man..


FO-kommentar til regjeringsplattforma - 17. Oktober 2005 - Rita Tonning
Plattform for regjeringssamarbeidet Et stort skritt framover for Velferds-Norge Regjeringserklæringen fra A, SV og SP representerer et stort og viktig skritt framover for Velferds-Norge. Det..


"Drømmefanger" - årets TV-aksjon - 17. Oktober 2005 - Rita Tonning
TV-aksjonen "Drømmefanger" skal bekjempe vold mot kvinner. Pengane som vert samla inn skal gå til hjelpetiltak i nokre av verdas fattigaste område, slik at fleire får oppfylt sin draum om et liv utan ..


Verdens dag mot fattigdom 17. oktober - 17. Oktober 2005 - Rita Tonning
Barn i fattige familier i verdens rikeste land - Minst 25.000 norske barn har i dag en levestandard under fattigdomsgrensen og dette er svært kritisk, sier leder for Fellesorganisasjonen for ba..


Ressursbruk og Rettstryggleik i Fylkesnemnda - 14. Oktober 2005 - Rita Tonning
HØRINGSSVAR NOU 2005:9 OM RESSURSBRUK OG RETTSSIKKERHET I FYLKESNEMNDENE Generelt I vårt høringssvar vektlegger vi forslagene fra utvalget om endring i nemndenes sammensetning i enkelte saker, o..


Telefonproblem ved FO-kontoret - 10. Oktober 2005 - Rita Tonning
I samband med ombygging av kontorfellesskapet har vi også omorganisert telefonsystemet. Som kjent har FO Sogn og Fjordane fått nytt telefonnummer. I samband med omorganisering av telefonsystemet har v..


Ledige plassar på Møte- og påvirkningskurs - 07. Oktober 2005 - Rita Tonning
MØTE- OG PÅVIRKNINGSKURS - 3 dager m/overnatting. Tid og stad: 7-9. November 2005, på Rica Sunnfjord hotell i Førde Påmeldingsfrist: 17. oktober 2005. Kurset er begrenset til max. 20 deltak..


Klinisk barnevernpedagog - kriterier - 04. Oktober 2005 - Rita Tonning
Kriterier for godkjenning av kliniske barnevernpedagoger (Vedtatt av landsmøtet i NBF november 1995, m/endringer i 1998 og kongressen 2002) 1. INNLEDNING Disse kriteriene omhandler godkjenni..


Klinisk vernepleiar - kriterier - 04. Oktober 2005 - Rita Tonning
REGLEMENT FOR GODKJENNING AV KLINISK VERNEPLEIER Vedtatt på kongressen 2002, Seksjonen for vernepleierne 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Dette reglementet inneholder kriterier for godkjenning av klin..


Klinisk sosionom - kriterier - 04. Oktober 2005 - Rita Tonning
Reglement for godkjenning av klinisk sosionom (Vedtatt av landsmøtet i NOSO 1995, med endringer i FOs kongress 1998 og 2002) Innledning Dette reglementet omhandler godkjenning i klinisk sosialt a..


Rettstryggleik - sosiale saker - 03. Oktober 2005 - Rita Tonning
HØRINGSSSVAR NOU 2005:9 OM RESSURSBRUK OG RETTSSIKKERHET I FYLKESNEMNDENE FOR SOSIAL SAKER. FO vil i sitt høringssvar til departementet vektlegge forslagene fra utvalget om større adgang til av..


Vidareutdanning - arbeid med barn og unge - 03. Oktober 2005 - Rita Tonning
HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har mottatt ovennevnt..


"B,S og V som politisk aktør" - 30. September 2005 - Rita Tonning
” B, S og V som POLITISK AKTØR ”- Program Mandag 28. november 10.00 – 11.00 Innsjekking, kaffe og frukt 11.00 – 11.15 Åpning av konferansen v/ Randi Reese 11.15 – 12.00 ”Taushetssp..


FO Sogn og Fjordane har fått nytt telefonnr. - 28. September 2005 - Rita Tonning
Frå i dag 28.september 2005 har FO-kontoret fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 57 82 87 09...


Ny likestillingspolitikk ? - 27. September 2005 - Rita Tonning
Frå likestilling.no: Lover ny kvinnekamp. Signaler for en ny likestillingspolitikk for den kommende regjeringen. Kronikken er skrevet av de ledende kvinnepolitikerne fra Senterpariet, SV og A..


Debatten om sekstimersdagen - 27. September 2005 - Rita Tonning
Frå likestilling.no: Riktig å prøve sekstimersdag. Diskusjonen om sekstimersdagen kommer til å bli brakt inn i de rødgrønne regjeringsforhandlingene som starter på Soria Moria Hotell i ettermidd..


Samarbeid gir betre sosialhjelp - 27. September 2005 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane: Eit samarbeid mellom tre etatar gjer at sosialklientar i Høyanger får raskare og betre hjelpe enn før. Publisert 27.09.2005 13:19. Av Kjell Arvid Stølen Etter eitt..


Straff for å seie i frå. - 14. September 2005 - Rita Tonning
Frå NRK sogn og Fjordane: Stadig fleire tilsette i helse- og sosialsektoren i fylket vert utsette for represaliar når dei varslar om uverdige tilhøve på arbeidsplassen. Situasjonen er alarmerande, m..


Stortingsvalet 2005 - Ny kurs ? - 13. September 2005 - Rita Tonning
Kjære medlem! I dag skal vi gratulere de rødgrønne partiene med en folkets valgseier. Vi ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid med landets nye politiske flertall de neste fire år. Uten L..


Lojalitetskonferanse i Sogndal - påminning - 12. September 2005 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar (FO) i Sogn og Fjordane i sa..


Referat frå Seksjonsrådsmøte for barnevernped - 12. September 2005 - Rita Tonning
Seksjonsrådet for barnevernpedagoger 6-7- september 2005 Tilstede: Vigdis Hegg, Ellen Galaasen, Nina Sæhle Nielsen, Hjørdis Øvergård, Kjersti Bråtane, Jørn Jønsberg (7/9) Kjetil A. Ostling Fo..


Er du rik - les ikkje dette ! - 07. September 2005 - Rita Tonning
Av: Rita Tonning. Då utjamningsmeldinga vart lagd fram sommaren 1999, fekk det offentlege Norge bekrefta at forskjellen mellom rik og fattig har auka kraftig. Ordet ”fattig” er blitt relevant i nor..


FO-kritikk av Nannyhjelpa - 06. September 2005 - Rita Tonning
Barneombudet, Redd Barna og flere barnevernspedagoger klager TV3-programmet Nannyhjelpen inn til Pressens faglige utvalg. FO støtter klagen helhjertet. Kjetil Ostling mener dette er helt uforsvarlig..


Invitasjon til Møte- og påvirkningskurs - 05. September 2005 - Rita Tonning
MØTE- OG PÅVIRKNINGSKURS - 3 dager m/overnatting. Tid og stad: 7-9. November 2005, på Rica Sunnfjord hotell i Førde Påmeldingsfrist: 10. oktober 2005. Kurset er begrenset til max. 20 deltakere..


Telefonproblem på FO-kontoret 5.september - 05. September 2005 - Rita Tonning
Det viser deg at det er feil på telefonsystemet vårt på FO-kontoret, det fører til at de som ringer inn får feilmelding. Inntil feilen er retta opp er vi å treffe på mobilnr. 916 62 439...


Informasjon om ny Arbeidsmiljølov - 29. August 2005 - Rita Tonning
Ny Arbeidsmiljølov Den nye arbeidsmiljølov ble vedtatt av Stortinget i juni. Den har fått nummer Lov 2005-06-17 nr. 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil..


FO-høyring: Likestilling og diskriminering - 27. August 2005 - Rita Tonning
HØRING. FORSKRIFT OM ORGANISASJON OG VIRKSOMHET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OG LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og ve..


FO-høyring: Prøveordning med narkotikaprogram - 27. August 2005 - Rita Tonning
Høringssvar om forslag til forskrift om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har gjennomgått for..


FO-høyring: Ferielov - 27. August 2005 - Rita Tonning
ERFARINGER MED FERIELOVEN Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har mottatt brev fra LO hvor det etterspørres hvilke erfaringer forbundet har med feriel..


FO-høyring: Arbeidsmarkedstiltakene - 27. August 2005 - Rita Tonning
HØRING - ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE: FORSLAG TIL ENDRINGER I REGELVERK Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernerpleiere (FO), viser til oversendte høringsbrev. FO vil kort k..


FO-høyring: straffegjennomføringslov - 27. August 2005 - Rita Tonning
Høringssvar til forslag om endringer i straffegjennomføringsloven Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har følgende kommentarer til endringsforslagene: ..


Påminning paneldebatt i Førde 25/8-05 - 25. August 2005 - Rita Tonning
Til medlemmar i LO og andre interesserte. Invitasjon til Paneldebatt, Stad: Førdehuset i Festsalen torsdag 25. august 2005, klokka 18.30 Fagforbundet i Naustdal, Førde og Fjordfylket har teke initi..


Stortingsval 2005 - paneldebatt - 19. August 2005 - Rita Tonning
POLITISK PANELDEBATT 31.08.05, kl. 19.00, SOGNDAL HOTELL Funksjonshemmas Fellesorganisasjon i samarbeid med Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar inviterer til..


Medlemsnettet - sjekk ditt medlemskap i FO - 18. August 2005 - Rita Tonning
No kan alle medlemmer gå inn på www.fobsv.no, klikke på "medlemsnettet" på menyen til venstre, skrive inn medlemsnummer, det finn de på baksida av fagblada. Deretter taste inn passsord som er personnu..


Tverrfagleg konferanse i Rettleiing - 17. August 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til Tverrfagleg konferanse i rettleiing Program Kl. 09.00 - 09.30 Registrering m/kaffi Kl 09.30 - 0..


Bruk av tvang og makt - 15. August 2005 - Rita Tonning
Frå Dagsavisen : Åpent brev til statsrådene Dagfinn Høybråten og Ansgar Gabrielsen. Av: Randi Reese Forbundsleder, FO De strenge retningslinjene og rutinene vi har i Norge ved bruk av tvang og ..


Påminning om yrkesfagleg konferanse. - 11. August 2005 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar (FO) i Sogn og Fjordane i sa..


Svartelistene - personvernnemda sitt svar. - 11. August 2005 - Rita Tonning
Frå NRK Sogn og Fjordane - Svartelisting bør ikkje vere lov. Det er uforståeleg at Personvernnemnda tillet svartelisting av sakkunnige psykologar og barnevernstilsette på Internett. Det seier leiar i..


Nordisk konferanse om sosialt arbeid. - 09. August 2005 - Rita Tonning
Forhåndsannonsering: FO INVITERER TIL NORDISK KONFERANSE Framtidsperspektiver på det sosiale arbeide i Norden 3. – 5. april 2006, Arena Hotell, Lillestrøm, Norge PROGRAM Dag 1: Verden..


Oppsummering av lønsforhandlingane 2005 - 05. August 2005 - Rita Tonning
OPPSUMMERING AV MELLOMOPPGJØRENE 2005 Nå er alle mellomoppgjørene 2005 avsluttet. I dette rundskrivet orienteres det om resultatet for alle avtaleområdene, i tillegg ..


Invitasjon til paneldebatt - 05. August 2005 - Rita Tonning
Til medlemmar i LO og andre interesserte. Invitasjon til Paneldebatt, Stad: Førdehuset i Festsalen torsdag 25. august 2005, klokka 18.30 Fagforbundet i Naustdal, Førde og Fjordfylket har teke ini..


FO-studentane sitt arbeidsprogram 2005-2006 - 29. Juni 2005 - Rita Tonning
ARBEIDSUTVALG 2005 / 2006 Leder Eirin Kvadsheim (bvp.) Universitetet i Stavanger Nestleder Roar Vestrheim (vpl.) Høgskolen i Bergen Studentrepresentant i Seksjonsrådet for ..


Ferie på FO-kontoret - 29. Juni 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane sitt kontor vert stengt i juli og første veka i august på grunn av opp-pussingsarbeid i kontorfellesskapet. Vi nyttar høvet til å ynskje alle våre medlemmer, tillitsvalte, Represe..


Program for "Kvinner på Tvers" i Oslo - 27. Juni 2005 - Rita Tonning
Praktiske opplysninger Tid: Lørdag 24. og søndag 25. september 2005 Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo Pris: 400 kr betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj..


Olav Knudsens minnestipend 2005 - 24. Juni 2005 - Rita Tonning
Stipendet utlyses i Fontene nr. 6/05. Søknadsfristen er 22. august, og landsstyret vil behandle søknadene i sitt møte 13. oktober 2005. 2. gangs utlysning: Olav Knudsens minnestipend 2005 - tild..


Kven er du lojal mot ? - 22. Juni 2005 - Rita Tonning
Førebels invitasjon : Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar (FO) i ..


Invitasjon til arbeidslivskurs - 21. Juni 2005 - Rita Tonning
FOs Tillitsvalgtopplæring INVITASJON TIL TILLITSVALGTKURS OM LØNN- OG ARBEIDSFORHOLD – "ARBEIDSLIVSKURS" – region Vest (Lov- og avtaleverk og forhandlinger(LAF)) Sted: Park Hotel, Voss. ..


Invitasjon til kurs: B,S,V som politisk aktør - 20. Juni 2005 - Rita Tonning
”B, S og V som politisk aktør”- tillitsvalgtkonferanse på Gardermoen 28. – 29. november 2005 FOs tillitsvalgapparat består av mange engasjerte folk som op..


Spesialistutdanning for barnevernpedagogar - 16. Juni 2005 - Rita Tonning
Frå Fontene: Ny spesialistutdanning kan gi bedre barnevern Den annonserte spesialistutdanningen innen psykisk helsevern for barn og unge kan bidra til en styrking av barnevernansattes kunnskap o..


USA-stipend - 15. Juni 2005 - Rita Tonning
USA-stipend for barnevernpedagoger og vernepleiere Are you interested in a year abroad? Be an ILEX Fellow! ILEX Fellows are Social Educators from European countries and Israel. They all meet ..


Valkamp 2005 - 14. Juni 2005 - Rita Tonning
Til deltakerne i LOs medlemsdebatt FORSTÅELIG AT HØYRE IKKE VIL SNAKKE SKATT I VG torsdag er det et intervju med Høyre-leder Erna Solberg der hun avlyser skattevalgkampen. Ifølge VG sier hun: ..


Invitasjon til nordisk konferanse - 13. Juni 2005 - Rita Tonning
Framtidsperspektiver på det sosiale arbeidet i Norden FO inviterer barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere til nordisk konferanse i april 2006. Tema er "Framtidsperspektiver på det sosi..


Mellomoppgjeret 2005 - 13. Juni 2005 - Rita Tonning
Oppgjøret i HSH er klart Forhandlingene på mellomoppgjøret for HSH-HUK-området er ferdig. Ikke overraskende ble resultatet i tråd med resultatene på de sammenliknbare offentlige områdene. Landso..


Medlemsmøte for BUFetat er utsett - 10. Juni 2005 - Rita Tonning
Medlemsmøte for FO-medlemmer i Bufetat Sogn og Fjordane 13.juni 2005 er utsett til hausten...


Ny ungdomssekretær i LO Sogn og Fjordane - 09. Juni 2005 - Rita Tonning
No har vi i Sogn og Fjordane fått tilsett ny ungdomssekretær, ho begynte i stillinga 1 juni. Ho heiter Cecilie Marie Åshamar, er 23 år gamal. ..


Temacafe i Førde 9.juni 2005 - 08. Juni 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til Temacafe FO Sogn og Fjordane og FO-klubben i Gaular inviterer til temacafe torsdag 9.juni 2005 på Pikant i Førde kl 18.00 – 2000. Vi inviterer tilsette ved Aetat, Trygdekonto..


Ny arbeidsmiljølov er vedtatt - 08. Juni 2005 - Rita Tonning
Frå LO-Aktuelt: - Den nye loven innebærer en voldsom forskyvning av penger og makt fra arbeidstaker til arbeidsgiver, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes Saksordfører Sigvald Oppebøen Hansen fr..


Referat seksjonsrådet for barnevernpedagogane - 02. Juni 2005 - Rita Tonning
Protokoll nr 3/2005 Møte i seksjonsrådet for barnevernpedagogene 27-27 mai 2005 Tilstede: Vigdis Hegg, Perry Remøy, Anneken Elvestad, Trude Boldermo, Jørn Jønsberg, Hjørdis Øvergård, Ellen Gal..


Søknadsfristar for kurs LO stat - 24. Mai 2005 - Rita Tonning
LO STAT UKEKURS – PÅMINNELSE SØKNADSFRISTER Vi minner om søknadsfristen for følgende av våre ukekurs : Søknadsfrist 16. juni: Trinn III Lover og avtaler i Staten 12. – 16. september 2005 ..


"Fra stykkevis til helt..." - Høyringssvar. - 23. Mai 2005 - Rita Tonning
Saksbehandler: Ragnhild Gilberg NOU 2005:3 "FRA STYKKEVIS TIL HELT - EN SAMMENHENGENDE HELSETJENESTE" - HØRINGSSVAR Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere ..


Spesialistutdanning for barnevernpedagogar - 20. Mai 2005 - Rita Tonning
Fra høsten av er det etablert spesialistutdanning i psykisk helsearbeid med barn og unge ved R-Bup region Øst og Sør for barnevernpedagoger. Dette er en spesialistutdanning over samme lest som sp..


GOD PINSE ! - 13. Mai 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane ynskjer alle våre medlemmer, tillitsvalte, Representantar og våre samarbeidspartar ei GOD PINSE og God 17.mai !..


"Helhet og plan i sosial- og helsetjenesten". - 12. Mai 2005 - Rita Tonning
HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE Innledende kommentarer Generelt FO er i utgangspunktet positiv til en felles juridisk ramme for den kommunale sosial- ..


Merknader til høyring om vergemål. - 12. Mai 2005 - Rita Tonning
MERKNADER TIL NOU:2004:16 Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) har mottatt rundskriv B – 04/163, og vil i det følgende gi våre merknader til høringen om verg..


Småkommunar og barnevernkompetanse - 12. Mai 2005 - Rita Tonning
Tek oppgåver frå småkommunane Småkommunane går ikkje med på at dei har for dårleg kompetanse på for eksempel barnevern, slik kommunalministeren hevdar. Publisert 11.05.2005 18:01. Oppdatert 11.05...


Invitasjon til temacafe 9. juni 2005 i Førde - 11. Mai 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til temacafe FO Sogn og Fjordane og FO-klubben i Gaular inviterer til temacafe torsdag 9.juni 2005 på Pikant i Førde kl 18.00 – 2000. Vi inviterer tilsette ved Aetat, Trygdekontor,..


Permisjonsreglar og stipendordningar - 09. Mai 2005 - Rita Tonning
OVERSIKT OVER PERMISJONSREGLER VED UTDANNING OG STIPENDORDNINGER Innledning På bakgrunn av alle tariffavtalene FO er part i kan det være nyttig med en oversikt over hvilke bestemmelser de ulik..


Forhandlingsløysing i statsområdet - 04. Mai 2005 - Rita Tonning
Forhandlingsløsning i Statsområdet LO Stat, YS Stat og UHO ble fredag kveld enig med staten i årets mellomoppgjør. LO Stat, UHO og YS Stat kom til enighet med staten fredag kveld, og f..


LO Sviktar - 03. Mai 2005 - Rita Tonning
Frå FO Hordaland: LO svikter med sin ”Folkepensjon”! Representantskapet FO Hordaland, ved leder Grethe Kvist Sekretariatet i LO la mandag 25. mai fram LO ledelsen sitt forslag til endringer i våre..


Løysing i NAVO helse - 29. April 2005 - Rita Tonning
Løsning i NAVO Helse Natt til torsdag 28. april ble partene innenfor NAVO-helse enige om mellomoppgjøret 2005. Forhandlingsløsningen omfatter: Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på..


Nytt frå FO-studentane - 28. April 2005 - Rita Tonning
Nytt fra FO-Studentene Som kjent har FO-Studentene hatt årssamling i dagene 22.-24. april på Hønefoss. Rundt 45 studenter var samlet, og på sakskartet stod arbeidsprogram for 2005/2006, revideri..


Forhandlingsløysing i KS - 27. April 2005 - Rita Tonning
Mellomoppgjøret 2005 NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 3 Forhandlingsløsning i KS-området Tirsdag kveld kom LO-Kommune og KS fram til en løsning på mellomop..


Mellomoppgjeret i KS igang - 26. April 2005 - Rita Tonning
Mellomoppgjøret 2005 NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 2 Forhandlingene i gang Denne uka er det forhandlingsmøter og aktivitet på de fleste av de tariff..


New Zealand-prosjektet - 25. April 2005 - Rita Tonning
Frå Magasinet Aktuelt: New Zealand har vært et foregangsland og ble i likhet med Norden ofte trukket frem som det landet med et av verdens beste velferdsmodell. På 80-tallet satte regjeringen i gang ..


Mellomoppgjeret 2005 - 22. April 2005 - Rita Tonning
LO kommune krever 3000 kroner i generelt tillegg LO Kommune la i dag fram sine tariffkrav for KS og krever at medlemmene i kommunal sektor får samme lønnsutvikling som ansatte i andre sektorer..


Felles krav i mellomoppgjeret - 22. April 2005 - Rita Tonning
LO Stat, YS Stat og UHO med felles krav i mellomoppgjøret LO Stat, UHO og YS Stat fortsetter det tariffpolitiske samarbeidet fra fjorårets oppgjør og legger fram felles krav for første gang ved å..


Likestilling med vikeplikt ? - 22. April 2005 - Rita Tonning
Klassekampen: VIKEPLIKT. Det er stor fare for at Stortinget om ei veke gjer eit vedtak som høver dårleg med Noreg sitt internasjonale rykte som føregangsland i kvinnespørsmål. FN sin kvinnekonvensjo..


Medlemsmøte 21/4-05 er utsett - 20. April 2005 - Rita Tonning
Medlemsmøte for FO-medlemmer i BUF-etat Sogn og Fjordane 21.april 2005 er utsett. Det vert kalla inn til nytt medlemsmøte, det vert sendt ut informasjon om ny møtedato...


Samanblanding LO og AP - 15. April 2005 - Rita Tonning
Artikkelen er henta frå Klassekampen - Et tilbakeskritt ! - Jeg synes det blir en for sterk sammenblanding mellom Ap og LO nå som Valla, Davidsen og Bjørndalen er med i Arbeidspartiets sentr..


Frå LO: Fritid og helgedagsfred - 13. April 2005 - Rita Tonning
Uttalelse fra LOs representantskap 12. april d.å: Vern om 2. pinsedag som helligdag LOs representantskap registrerer at KKD ved Valgerd Svarstad Haugland uthuler ansattes rett til fritid og hel..


Mellomoppgjeret 2005 - 07. April 2005 - Rita Tonning
NYHETSBREV TIL FYLKESAVDELINGENE NR. 1- 6. APRIL 2005 Første del av mellomoppgjøret mellom LO og NAVO ferdig Nå har vi kommet i gang med forhandlingsrundene i mellomoppgjøret og først ut..


Fleire plassar ledige på kurs i medietrening - 04. April 2005 - Rita Tonning
et er framleis ledige plassar på mediekurset som vert arrangert i Førde, fredag 8.april. TA kontakt med FO-kontoret på telefon 57 83 20 90, eller send mail til sognogfjordane@fobsv.no..


Samtalen som virkemiddel til livsmestring - 30. Mars 2005 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere inviterer til fagkurset - Samtalen som virkemiddel til livsmestring - TRINN 1 23. (22.)-27. mai 2005 Dr. Holms Hotel Gei..


God Påske - 23. Mars 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane ynskjer alle våre medlemmer, tillitsvalte og samarbeidspartar ei God Påske...


Invitasjon til FO-studentane si Års-samling - 21. Mars 2005 - Rita Tonning
INVITASJON TIL FO-STUDENTENES ÅRSSAMLING 22.-24. APRIL 2005 FO-Studentenes Arbeidsutvalg (AU), med administrativ bistand fra studentkonsulenten, sender med dette invitasjon og innkalling til lokall..


Invitasjon til kurs i medietrening - 17. Mars 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til kurs om barnevernet og medietrening Tid og stad for kurset: Fredag 8.april på Rica Sunnfjord Hotell, Førde. Målgruppe: Leiarar og tilsette i det kommunale og statlege barnever..


Ny fordelingsnøkkel for Representantskapet - 16. Mars 2005 - Rita Tonning
FO sogn og Fjordane har på Årsmøtet gjort vedtak på ny fordelingsnøkkel til samansetjinga av Sogn og Fjordane sitt Representantskap. Endringa går ut på at vi har tatt bort grensa på 5 medlemmer i klu..


Temadag Sosialt arbeid - 16. Mars 2005 - Rita Tonning
Invitasjon til temadag om sosialt arbeid i små kommunar Høgskulen i Sogn og Fjordane ynskjer å ha ei aktiv rolle som kunnskapsutviklar i praksisfeltet. Målet vårt er at utdanningane og det fagleg a..


Ny Arbeids-og velferdsforvaltning - 14. Mars 2005 - Rita Tonning
Pressemelding fra FO: NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING – FELLES DØR NÆR BRUKER! - Ny reform krever politisk satsning både på kompetanse, tjenesteinnhold og ytelser for å føre til reell fo..


Årsmøte -valnemnda si innstilling - 11. Mars 2005 - Rita Tonning
Valnemda si innstilling til styre Leiar: Sølvi Solvang Nestleiar: Randi Hatlem Kasserar: Ann Renate Mulehamn Fylkessekretær: Rita Tonning Yrkesfagleg ansvarleg for barnevernspedagogar: Trude Fa..


Årsmøte - melding frå kontrollkomiteen - 11. Mars 2005 - Rita Tonning
FO – kontrollkomiteen TIL ÅRSMØTE I FO – ÅRSMØTEPERIODEN 2003 – 2005. Kontrollkomiteen har vore samansett av Anne Sølvi Vonen (bvp), Knut Mikkelsen (vpl) og Svanhild T. Stoyanov (sos)...


Invitasjon til temacafe - 08. Mars 2005 - Rita Tonning
TEMAKAFÈ FO klubben i Førde Kommune inviterer til temakafe og sosialt samkome Tidspunkt: mandag 14.03.05 kl. 19.00 Stad: I LO sine lokaler (der fylkeskontoret vårt held til - i same bygget..


Evaluering av FO Sogn og Fjordane - 07. Mars 2005 - Rita Tonning
DISKUSJONSNOTAT TIL ÅRSMØTE I FO 11-03-05. GJELD ORGANISERING AV FO SOGN OG FJORDANE. Underteikna har med bakgrunn i vedtak frå årsmøtet for 2004 og på førespurnad frå fylkessekretær Rita Tonning..


Kurs i regi av AOF S&Fj. - 28. Februar 2005 - Rita Tonning
MOTO KURS I AOF SOGN OG FJORDANE VÅREN 2005 Vi har planlagt fyljande MOTO kurs våren 2005 Møtet er satt – Tale og debatteknikk Arbeids- og samfunnsliv endrar seg stadig, og set store krav til..


Gjennoppbygging etter tsunamikatastrofen - 28. Februar 2005 - Rita Tonning
Utviklingsfondet søker fagfolk fra Norge og fra land i Sør, til korttids engasjementer (3-12 måneder) for gjenoppbygging av tsunamirammede områder på Sri Lanka. Psykososial arbeid krever ..


Invitasjon: kurs i politisk påvirkningsarbeid - 24. Februar 2005 - Rita Tonning
Helse- og sosialpolitikk. Politisk påvirkningsarbeid. - 3 dagers kurs Er du interessert i sosialpolitikk? Ønsker du å lære mer om velferdspolitikk, fattigdomsutvikling, privatisering med mer? Øns..


Årsmøtesaker 11.mars 2005 - 23. Februar 2005 - Rita Tonning
Årsmøte i FO Sogn og Fjordane 11 og 12.mars 2005 INNHALD Side 2 Innkalling til årmøte Side 3 Opning og konstituering Side 4 Årsmelding Side 11 Rekneskap,..


Invitasjon til jobbsøkerkurs - 21. Februar 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane Inviterer til jobbsøkerkurs Tid: Onsdag 2.mars 2005 frå kl. 12.00 – 16.00 Stad: kulturhuset i Sogndal – Rom 108. Målgruppe: 3. årsstudentar ..


Program for kvinnedagen 2005 - 18. Februar 2005 - Rita Tonning
Den internasjonale kvinnedagen 2005 vert markert på Pikant,Førde Tirsdag 8.mars kl 20.00. Program: Kulturinnslag V / Cora. Khatuna Sjosjiasjvili ”Kvinnedagen i Georgia” Ingrid ..


Markering av kvinnedagen 8.mars 2005 - 14. Februar 2005 - Rita Tonning
Den internasjonale kvinnedagen 2005 vert markert på Pikant,Førde Tirsdag 8.mars kl 20.00. Program: Kulturinnslag Foredrag Servering Loddsal Inntekta går til krisesenteret ..


Høyringsvar-obligatorisk mekling - 11. Februar 2005 - Rita Tonning
Til Barne- og familiedepartementet Familie-, barnehage og likestillingsavdelingen. Høringssvar til forslag om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å o..


Val av ny 2.nestleiar i FO - 11. Februar 2005 - Rita Tonning
Valgkomiteen vil legge fram innstilling på ny 2. nestleder til LS, som har møte 9.-10. mars. Han heter Kjetil Ostling (31 år), er barnevernpedagog og jobber i Oslo Kommune. ..


Påminning Årsmøte i FO Sogn og Fjordane - 07. Februar 2005 - Rita Tonning
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FO SOGN OG FJORDANE. Årsmøte i FO avd. Sogn og Fjordane vert på Rica Sunnfjord Hotell, Førde fredag 11.og lørdag 12.mars 2005. Årsmøtet startar kl 16.00 fredag 11/3. Lørdag..


Frå Trondheimskonferansen - 01. Februar 2005 - Rita Tonning
Aksjonsdag mot pensjonskutt (artikkelen er henta frå LO Aktuelt): Det må bli rødt lys til LO-ledelsens kompromiss med AP i pensjonssaken, sier leder av LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot. De 422 ..


Skal du søke jobb ? - 27. Januar 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane Inviterer til jobbsøkerkurs Tid: Onsdag 2.mars 2005 frå kl. 12.00 – 16.00 Stad: kulturhuset i Sogndal..


Høyringssvar - ny barnehagelov - 27. Januar 2005 - Rita Tonning
Til Barne- og familiedepartementet Familie-, barnehage- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO HØRINGSSVAR - HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV Fellesorganisasjonen for barnever..


"Et åpnere barnevern"-kommunikasjonsstrategi - 26. Januar 2005 - Rita Tonning
Kommunikasjonsstrategien for barnevernet (2005 -2007) skal fungere som et praktisk arbeidsverktøy i hverdagen. Formålet med strategien er å skape et bedre og mer åpent barnevern. Bedre omdømme ..


Invitasjon til Mediekurs - ny dato - 25. Januar 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane saman med BUF-direktoratet inviterer til mediekurs på Rica Sunnfjord hotell i Førde torsdag 7.april 2005. Program: 10.00-11.00: FO: Åpenhet i barnevernet 11.00-11.30: B..


Opplysninsningsplikt til barnevernet - 21. Januar 2005 - Rita Tonning
FO om utvidet opplysningsrett til barneverntjenesten : FO går ikke inn for generell utvidet opplysningsrett til barneverntjenesten, men ønsker at barnevernloven endres slik at det kan gis pålegg ti..


Medlemsstipend for sosionomar 2005 - 20. Januar 2005 - Rita Tonning
Medlemstipend for sosionomer Seksjonen for sosionomer i FO utlyser nå medlemstipender for 2005. FOs medlemsstipend for sosionomer 2005 I samsvar med vedtatte retningslinjer utdeles..


Invitasjon:"Wittgenstein og eg" - 18. Januar 2005 - Rita Tonning
Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerer gjesteførelesing med tittelen ”Wittgenstein og eg” Torsdag 27. januar 2005 kl.13.15 – 15.00 Stad: S..


"Svartelistene" er fjerna ! - 17. Januar 2005 - Rita Tonning
Barnevernlistene fjernet (artikkelen er henta frå www.fobsv.no) De mye omtalte listene over barnevernsarbeidere, psykologer mm på internett er nå fjernet av nettstedets redaktør. "Jeg har e..


Medlemsstipend for vernepleiarar 2005 - 14. Januar 2005 - Rita Tonning
Medlemsstipend for vernepleiere 2005 Seksjonen for vernepleiere i FO utlyser nå medlemstipender for 2005 Generelle krav til søker: · Vernepleier · Medlem av FO · Minimum tre års ..


Invitasjon til Vernepleiarkonferanse - 11. Januar 2005 - Rita Tonning
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO) i Sogn og Fjordane arrangerer dagskonferanse Fredag 4. februar kl.10.00 – 15.30 om temaet ”Ve..


Tsunamien skapar meir vald mot kvinner - 07. Januar 2005 - Rita Tonning
Tsunamien skaper mer vold mot kvinner og barn ( artikkelen er henta frå likestilling.no) FNs befolkningsfond (UNFPA) og kvinneorganisasjoner ber nå regjeringer og hjelpeorganisasjoner om å rette ..


Hjelpearbeid etter flaumkatastrofen - 06. Januar 2005 - Rita Tonning
Hjelpearbeidet etter flomkatastrofen Mange FO-medlemmer vil i tiden framover møte mennesker som er berørt av flomkatastrofen i Sør-Asia. De kan ha personlige erfaringer ha mistet fami..


Naturkatastrofen i Asia og forsikring - 05. Januar 2005 - Rita Tonning
SpareBank 1 Forsikring informerer: Naturkatastrofen i Asia og LO-medlemmenes forsikringer LO-medlemmer som er berørt av naturkatastrofen i Asia og deres pårørende, kan kontakte SpareBank 1 Forsi..


Innkalling til Årsmøte i FO Sogn og Fjordane - 04. Januar 2005 - Rita Tonning
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FO SOGN OG FJORDANE. Årsmøte i FO avd. Sogn og Fjordane vert på Rica Sunnfjord Hotell, Førde fredag 11.og lørdag 12.mars 2005. Årsmøtet startar kl 16.00 fredag 11/3. Lørd..


Svangerskapspengar og likestilling - 03. Januar 2005 - Rita Tonning
Et spørsmål om likestilling , Dagsavisen 30.12.04: Gravide som mottar svangerskapspenger har i dag ikke rett på feriepenger. Sykepenger gir derimot slike rettigheter. Det betyr at gravide kvinner ta..


Flaumbølgjekatastrofen i Sør-aust Asia - 03. Januar 2005 - Rita Tonning
FO Sogn og Fjordane gir kr 5000,- i samband med flaumkatastrofen i Asia til felles innsamlingsaksjon i regi av Norsk folkehjelp, Flyktningerådet, Kirkens nødhjelp og Redd Barna. Vi oppmodar med dette..


Invitasjon til konferanse i Bergen - 03. Januar 2005 - Rita Tonning
Nytt lovforslag om harmonisering av den kommunale helse og sosiallovgivningen - NÅ SENDT PÅ HØRING - Informasjons/høringskonferanse om NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial – og helsetjenestene ..


Formildande å true barneverntilsette - 22. Desember 2004 - Rita Tonning
Formildende å true barnevernet Oslo (ANB): 42-åringen truet med å drepe flere barnevernsansatte - men ble idømt samfunnsstraff framfor fengsel. Dommeren mente det var formildende at de drapstruede..


Invitasjon til kurs i personalpolitikk - 21. Desember 2004 - Rita Tonning
LO STAT KURS – PÅMINNELSE SØKNADSFRIST 10.JANUAR Temakurs - Personalpolitikk – Tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn Kurset går 28.februar – 4.mars på Sørmarka. Trinn II – Organisasj..


Fagutviklingsstipend for barnevernpedagogar - 21. Desember 2004 - Rita Tonning
FOs fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger Seksjonen for barnevernpedagogene i FO utlyser nå fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger for 2005. Medlemsstipend 2005 Seksjonen ..


Medlemsdebatt i LO - statistikk - 20. Desember 2004 - Rita Tonning
UKERAPPORT MEDLEMSDEBATT Summert statistikk for periode 10.12.2004 - 17.12.2004 Tabellen nedenfor viser statistikk for alle forbund og for LO sentralt i perioden 10.12.2004 - 17.12.2004. Anta..


Referat frå medlemsmøte - 20. Desember 2004 - Rita Tonning
Referat frå medlemsmøte i FO Helse Førde / Indre Sogn måndag 13. desember 2004 SAK 1 Orienteringssaker SAK 2 Miljøterapeut ( vernepleiar ) i døgnavdeling Det har ikkje komme ny stillin..


Innkalling til Årsmøte i FO Sogn og Fj. - 17. Desember 2004 - Rita Tonning
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FO SOGN OG FJORDANE. Årsmøte i FO avd. Sogn og Fjordane vert på Rica Sunnfjord Hotell, Førde fredag 11.og lørdag 12.mars 2005. Årsmøtet startar kl 16.00 fredag 11/3. Lørd..


FO og pensjonssystemet - 14. Desember 2004 - Rita Tonning
FO vil ikke ha pensjonsinnstramminger Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) står fast på sin motstand mot forringelser og innsparinger i dagens pensjonss..


Utlysing av Olav Knudsens Minnestipend 2005 - 08. Desember 2004 - Rita Tonning
UTLYSNING AV OLAV KNUDSENS MINNESTIPEND 2005 – UTSENDING TIL LOKALE TILLITSVALGTE Vedlagt ligger utlysningsteksten for Olav Knudsens minnestipend 2005. I og med at målgruppen for stipendet er f..


Pressemelding frå FO - 07. Desember 2004 - Rita Tonning
Privat konsulentvirksomhet ingen løsning for barnevernet. I et innslag i Dagsrevyen søndag 5. desember ble det meldt om stor økning i bekymringsmeldinger til barnevernet. Mange kommuner oppgir at ..


Invitasjon til Trondheimskonferansen - 03. Desember 2004 - Rita Tonning
TRONDHEIMKONFERANSEN SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER i Trondheim 28. - 30. januar 2005 NOVA Kurs og Konferanse - Nye Folkets Hus Program Fredag 28. januar Kl. 16...


Brev til medlemmer - LO Prosjekt 2005 - 02. Desember 2004 - Rita Tonning
Til alle våre medlemer Dette brevet er meint som litt informasjon om kva debatten ”Du bestemmer – LO på din side er”. Diverre er det slik at mange oppfattar denne debatten som ein lang valkamp for..


Invitasjon til medlemsmøte i BUFETAT i S&Fj. - 29. November 2004 - Rita Tonning
VI inviterer til medlemsmøte for FO-medlemmer i BUFETAT Sogn og Fjordane, onsdag 8.desember kl 16.30. Møtet vert på FO-kontoret i Storehagen 5 i Førde, 3. etg. Regiontillitsvalt Jostein Skogset vil ve..


Internasjonal dag mot vold mot kvinner 25/11 - 25. November 2004 - R.Tonning og G. Indrebø
Tenk deg - ei verd utan vold mot kvinner 25.november den internasjonale dagen for markering mot vold mot kvinner. Denne dagen vart første gong markert i Bogota i Colombia. Tre systre med etternamn ..


Bufetat, lokale forhandlingar m/ kommentarar - 22. November 2004 - Rita Tonning
RESULTAT AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I BARNE-, UNGDOMS OG FAMILIEETATEN, BUFETAT I årets hovedtariffoppgjør ble det i de sentrale forhandlingene avtalt at 0.9 % av lø..


Informasjon om medlemsdebatten i LO - 15. November 2004 - Rita Tonning
MEDLEMSDEBATT Rapporteringsdato: 14.11.2004 Rapporteringsperiode: 01.11.2004 - 12.11.2004 LO har mottatt over 6000 innspill i medlemsdebatten hittil. Det fremgår av den første rapporteringen. Me..


Forsikring og yrkesskader - 05. November 2004 - Rita Tonning
Ny lov om arbeidsskadeforsikring: Tove Rydning er kritisk til ny lov om arbeidsskadeforsikring Dårligere rettssikkerhet, større fokus på økonomi og ytterligere rasering av Folketrygden. Dette..


Statsbudsjett og overføringar til kommunane - 28. Oktober 2004 - Rita Tonning
Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett St.prp.nr.1 (2004-2005) Overføring til kommunene Kommunaldepartementet FO organiserer barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere som er..


Blåklokka opnar ny institusjon i dag - 21. Oktober 2004 - Rita Tonning
Barne- og familieminister Laila Dåvøy opna Blåklokka foreldre og barn senter i Førde torsdag føremiddag. Institusjonen er den fyrste av sitt slag i fylket. Blåklokka skal hjelpe gravide som ..


Framtidsverkstad for sosialkontortenesta - 20. Oktober 2004 - Rita Tonning
Framtidsverksted for sosialkontotjenesten Vi ønsker med dette å sende ut informasjon om konferansen som FO arrangerer i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet 12-14 januar 2005; Framtidsverkste..


LO stat - studietilbud - 14. Oktober 2004 - Rita Tonning
FORVALTNINGSPOLITIKK – studietilbud i samarbeid med universitetet i Bergen LO Stat viderefører studietilbudet i forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen. Våren 2005 gis ti..


Medlemskap i FO - 13. Oktober 2004 - Rita Tonning
Medlemskap for søkere med annen utdanning FO åpnet på kongressen 2002 for at arbeidstakere med annen grunnutdanning enn barnevernpedagog, sosionom og vernepleier kan søke om ordinært medlemskap i F..


Frå ruskonferansen: jenter byter sex mot dop - 07. Oktober 2004 - Rita Tonning
Unge jenter byter sex mot dop SOGNDAL: Narkotikamisbrukarane vert fleire, yngre og brukar narko i eit større omfang enn før, melder barneverntenesta i Sogndal. Barnevernspedagog Trude Fardal seier d..


Frå ruskonferansen: 10-åringar brukar alkohol - 06. Oktober 2004 - Rita Tonning
10-åringar bruker alkohol Ungar ned i 10-årsalderen eksperimenterer med alkohol i Sogn og Fjordane, og nokre er så unge som 12 år første gongen dei røyker hasj. Publisert 06.10.2004 07:50. Av..


FO om statsbudsjettet - 06. Oktober 2004 - Rita Tonning
Fortsatt magert for de fattige - Årets budsjett er ingen positiv nyhet for fattige i Norge, sier nestleder Siv Kjøllmoen i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere..


Invitasjon til debatt om ny arbeidslivslov - 29. September 2004 - Rita Tonning
KICK-OFF – DEBATT OM NY ARBEIDSLIVSLOV Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) sender med dette ut et debattopplegg om forslaget til ny arbeidslivslov. FO ønske..


Hovudtariffavtalen i KS-området 2004 - 2006 - 06. September 2004 - Rita Tonning
Hovudtariffavtalen for kommunesektoren er lagt ut på FO si heimeside under "Tariffavtaler". klikk deg inn på:www.fobsv.no..


Kurskatalog frå AOF - 03. September 2004 - Rita Tonning
AOF Hausten 2004 -Våren 2005 -Bruk vinteren på deg sjølv ! -Kan hende AOF kan hjelpe ! -Ta ein prat med AOF ! Her er kurstilboda som AOF har i fylket: Vi satsar på at kursa våre ska..


Vernepleiarane sin helsefaglege kompetanse - 31. August 2004 - Rita Tonning
Vernepleiernes helsefaglige kompetanse I dag arbeider vernepleiere innenfor et vidt spekter av tjenester både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, og med mange forskjellige brukergrupper...


LO - Prosjekt 2005 - 31. August 2004 - Rita Tonning
Hovedmål for kampanjen Sekretariatet i LO har vedtatt følgende hovedmål for kampanjen. LO-debatt - på LOs premisser LO-medlemmer - skal bli hørt - sett og lyttet til. Partiene skal konfro..


Utdanningsstipend LO Stat / NAVO - 25. August 2004 - Rita Tonning
LO STATS UTDANNINGSSTIPEND LO Stat setter årlig av penger til et utdanningsstipend for etter og videreutdanning. Stipendet kan søkes av FO medlemmer ansatt i Staten eller NAVO og som har vær..


Nye Rettleiingstakstar - 19. August 2004 - Rita Tonning
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) VEILEDERTAKSTER OG FORELESNINGSHONORARER. Gjeldende fra 1. september 2004 FO anbefaler sine medlemmer følgende tak..